Annie Vo •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Bánh tráng (mình dùng loại mỏng)•Tỏi phi, Hành phi," /> Annie Vo •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Bánh tráng (mình dùng loại mỏng)•Tỏi phi, Hành phi," />

BÁNH TRÁNG TRỘN NGON

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","tráng","trộn">">
*
Annie Vo
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","tráng","trộn">">
Bánh tcụ (bản thân sử dụng một số loại mỏng)•Tỏi phi, Hành phi