Laipham •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Dưa lứoi vàng•Dâu tây•Các loại hạt: điều, đậu phộng•Cà chua bi•Olive," /> Laipham •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Dưa lứoi vàng•Dâu tây•Các loại hạt: điều, đậu phộng•Cà chua bi•Olive," />

Các Món Tiệc Đơn Giản

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"món","tiệc","đãi">">
*
Laipsay mê
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"món","tiệc","đãi">">
Dưa lứoi vàng•Dâu tây•Các các loại hạt: điều, đậu phộng•Cà chua bi•Olive sầu