Chỉ tiêu 136 trên bảng cân đối kế toán

Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông bốn 200. Để chuẩn bị mang lại vấn đề nộp report tài chính được thành công xuất sắc giỏi rất đẹp, bản thân xin chia sẻ đến các bạn bài viết giải đáp cách lập bảng bằng vận thông tin tài khoản kế tân oán theo TT200, chúng ta thuộc xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Chỉ tiêu 136 trên bảng cân đối kế toán

1. Mội số cách thức phải chú ý khi lập bảng bằng vận kế tân oán theo thông tư 200

– Lúc lập với trình bày Bảng CĐKT buộc phải tuân thủ các phương pháp phổ biến về lập cùng trình diễn Báo cáo tài thiết yếu.

– Bên cạnh đó, trên Bảng CĐKT, những khoản mục TS cùng Nợ nên trả nên được trình diễn đơn nhất thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ marketing thông thường của người tiêu dùng, rõ ràng nhỏng sau:

+ Đối với công ty lớn có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, thì Tài sản vàNợ đề nghị trả được chia thành thời gian ngắn và lâu dài theo chế độ sau:

Tài sản cùng Nợ buộc phải trả được tịch thu hay thanh hao toán thù trong khoảng không thực sự 12 tháng tới kể từ thời khắc report được xếp vào các loại nđính thêm hạn; Tài sản và Nợ yêu cầu trả được thu hồi tốt tkhô cứng tân oán từ bỏ 12 tháng trlàm việc lên kể từ thời khắc report được xếp vào các loại dài hạn.

+ Đối cùng với doanh nghiệp lớn tất cả chu kỳ luân hồi marketing bình thường dài ra hơn nữa 12 tháng, thì Tài sản cùng Nợ đề xuất trả được chia thành thời gian ngắn và lâu năm theo điều kiện sau:

Tài sản và Nợ nên trả được thu hồi tốt thanh hao toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại ngắn hạn; Tài sản cùng Nợ đề nghị trả được thu hồi giỏi tkhô nóng tân oán vào thời gian dài hơn nữa một chu kỳ luân hồi sale bình thường được xếp vào một số loại dài hạn.

– Khi lập Bảng bằng vận kế toán tổng hòa hợp giữa các đơn vị cấp trên cùng đơn vị cấp dưới trực trực thuộc không tồn tại tư giải pháp pháp nhân, đơn vị chức năng cấp cho bên trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục tạo nên tự những thanh toán giao dịch nội bộ, nlỗi những khoản đề nghị thu, nên trả, cho vay nội bộ…. thân đơn vị cấp bên trên cùng đơn vị chức năng cấp cho bên dưới, giữa các đơn vị cung cấp bên dưới cùng nhau.

– Các tiêu chuẩn không tồn tại số liệu được miễn trình bày trên Bảng phẳng phiu kế tân oán. Doanh nghiệp dữ thế chủ động đánh lại số đồ vật tự của các chỉ tiêu theo chế độ liên tiếp trong mỗi phần.

2. Cơ sở lập bảng bằng phẳng kế toán theo thông bốn 200

– Căn cđọng vào sổ kế toán thù tổng hợp;

– Căn uống cứ đọng vào sổ, thẻ kế tân oán cụ thể hoặc Bảng tổng vừa lòng đưa ra tiết;

– Căn uống cđọng vào Bảng bằng vận kế toán thời gian trước (nhằm trình bày cột đầu năm).

Hình ảnh: Cách lập bảng bằng phẳng kế tân oán theo thông tứ 200

3. Hướng dẫn lập bảng bằng phẳng kế toán thù theo thông tư 200 đối với từng bỏ ra tiết

A) TÀI SẢN NGẮN HẠN (MÃ SỐ 100)

TSNH phản ảnh tổng mức vốn chi phí, các khoản tương đương tiền và các gia tài ngắn hạn khác có thể đổi khác thành chi phí, hoàn toàn có thể bán thường dùng trong vòng không quá 12 mon hoặc một chu kỳ luân hồi sale bình thường của chúng ta.

Tài sản thời gian ngắn mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 1trăng tròn + Mã số 130+ Mã số 140 + Mã số150

Là tiêu chuẩn tổng đúng theo phản ánh cục bộ số chi phí với các khoản tương tự tiền hiện nay tất cả của người tiêu dùng tại thời khắc báo cáo.

– TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (MÃ SỐ 110)

Là tiêu chí tổng thích hợp đề đạt cục bộ số chi phí và các khoản tương đương chi phí hiện nay tất cả của doanh nghiệp tại thời gian report.

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

+ Tiền (Mã số 111): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của Tài khoản 111, Tài khoản 112, Tàikhoản 113.

+ Các khoản tương đương chi phí (Mã số 112): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ đa phần vào: Dư Nợ Tài khoản 1281+ Dư Nợ Tài khoản 1288

. Các khoản ghi vào chỉ tiêu này còn có kỳ hạn bé dại rộng 3 mon.

. Các khoản tương đương chi phí rất có thể gồm những: Kỳ phiếu bank, tín phiếu ngân khố, chi phí gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng…


+ Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khân oán sale (Mã số 122): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 2291“Dự chống giảm ngay triệu chứng khân oán gớm doanh” với được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (…).

+ Đầu bốn sở hữu mang lại ngày đáo hạn (Mã số 123): Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản chi tiêu nắm giữ mang lại ngày đáo hạn đã có được trình bày vào chỉ tiêu “Các khoản tương tự tiền”, chỉ tiêu “Phải thu về cho vay nđính thêm hạn”. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của Tài khoản 1281, Tài khoản 1282, Tài khoản 1288 (cụ thể những khoản tất cả kỳ hạn sót lại không quá 12 mon với không được phân một số loại là tương tự tiền).

– CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (MÃ SỐ 130):

Là chỉ tiêu tổng hợp đề đạt tổng thể quý giá của các khoản bắt buộc thu thời gian ngắn bao gồm kỳ hạn thu hồi còn sót lại không quá 12 tháng hoặc vào một chu kỳ sale thông thường tại thời khắc báo cáo.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134+Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139

+ Phải thu thời gian ngắn của chúng ta (Mã số 131): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào tổng cộng dư Nợ Tài khoản 131“Phải thu của khách hàng” mở theo từng người tiêu dùng.

+ Trả trước cho tất cả những người phân phối ngắn hạn (Mã số 132): Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào tổng thể phát sinh Nợ Tài khoản 331“Phải trả cho những người bán” msinh hoạt theo từng tín đồ phân phối.

+ Phải thu nội cỗ ngắn hạn (Mã số 133): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ Tài khoản 1362, Tài khoản 1363, Tàikhoản 1368bên trên Sổ kế tân oán cụ thể Tài khoản 136.khi đơn vị cấp trên lập Báo cáo tài bao gồm tổng hợp với đơn vị chức năng cấp bên dưới hạch toán thù dựa vào, chỉ tiêu này được bù trừ cùng với tiêu chí “Phải trả nội bộ ngắn hạn” bên trên Bảng bằng phẳng kế tân oán của những đơn vị hạch toán nhờ vào.

+ Phải thu theo quy trình kế hoạch đúng theo đồng chế tạo (Mã số 134): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 337“Tkhô giòn toán thù theo quy trình tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng”.

+ Phải đuc rút cho vay vốn thời gian ngắn (Mã số 135): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 1283– Cho vay.

+ Phải thu ngắn hạn khác (mã số 136): Chỉ tiêu này phản chiếu những khoản đề xuất thu không giống bao gồm kỳ hạn thu hồi còn sót lại không thật 12 mon hoặc vào một chu kỳ luân hồi sale thường thì tại thời điểm report. Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ cụ thể của những Tài khoản: Tài khoản1385, Tài khoản 1388, Tài khản 334, Tài khoản 338, Tài khoản 141, Tài khoản 244.

+ Dự phòng yêu cầu thu ngắn hạn cạnh tranh đòi (Mã số 137): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 2293 “Dự phòng đề nghị thu khó khăn đòi” với đuợc ghi bằng số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…).

+ Tài sản thiếu thốn hóng cách xử lý (Mã số 139): Chỉ tiêu này đề đạt những gia sản thiếu hụt, mất mát chưa rõ nguim nhân sẽ chờ xử trí tại thời điểm báo cáo.Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ Tài khoản 1381 – “Tài sản thiếu hụt đợi xử lý”.

– HÀNG TỒN KHO (MÃ SỐ 140)

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

Là tiêu chuẩn tổng thích hợp phản ảnh toàn bộ quý hiếm hiện gồm các một số loại sản phẩm tồn kho dự trữ đến quy trình phân phối, kinh doanh của người sử dụng (sau khi trừ đi dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho) mang lại thời gian báo cáo.

+ Hàng tồn kho (Mã số 141): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này = Số dư Nợ của những Tài khoản 151+ Tài khoản 152+ Tài khoản 153+ Tài khoản 154+ Tài khoản 155+ Tài khoản 156+ Tài khoản 157+ Tài khoản 158.

. Khoản chi phí sản xuất, marketing dlàm việc dang thừa quá một chu kỳ marketing thường thì thì ko được trình diễn vào tiêu chuẩn này mà lại trình bày tại tiêu chuẩn “giá thành tiếp tế sale dsinh hoạt dang dài hạn” – Mã số 241.

. Khoản sản phẩm công nghệ, vật tư, phú tùng thay thế trên 12 tháng hoặc thừa vượt một chu kỳ kinh doanh thường thì thì không được trình diễn vào chỉ tiêu này nhưng trình diễn trên tiêu chí “Thiết bị, trang bị bốn, phụ tùng thay thế sửa chữa lâu năm hạn” – Mã số 263.

+ Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 2294 với được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn: (…). Chỉ tiêu này không bao hàm số dự phòng Giảm ngay của chi phí cung ứng, kinh doanh dlàm việc dang dài hạn và thứ, đồ bốn, phú tùng thay thế sửa chữa lâu dài.

– TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (MÃ SỐ 150)

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 +Mã số 154 + Mã số 155

+ giá cả trả trước thời gian ngắn (Mã số 151): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ Tài khoản 242. Chỉ tiêu này phản ánh số chi phí trả trước để được hỗ trợ hàng hóa, hình thức dịch vụ trong khoảng thời hạn không thật 12 tháng hoặc một chu kỳ luân hồi cung cấp sale thường thì Tính từ lúc thời điểm trả trước

+ Thuế quý giá gia tăng được khấu trừ (Mã số 152): Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Nợ TK 133

+ Thuế và các khoản khác buộc phải thu đơn vị nước (Mã số 153): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tài khoản 333.

+ đổi chác mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 154): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của Tài khoản 171.

+ Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 155): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của Tài khoản 2288.

B) TÀI SẢN DÀI HẠN (MÃ SỐ 200)

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 2đôi mươi + Mã số 230 + Mã số 240+ Mã số 250 + Mã số 260

– CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (MÃ SỐ 210)

Là tiêu chí tổng phù hợp đề đạt toàn thể quý giá của những khoản bắt buộc thu bao gồm kỳ hạn thu hồi bên trên 12 mon hoặc hơn một chu kỳ cung ứng, marketing tại thời khắc báo cáo.

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 +Mã số 214 + Mã số 215 +Mã số 216 + Mã số 219

+ Phải thu lâu dài của người tiêu dùng (Mã số 211): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của TK 131 (Các khoản cần thu tất cả kỳ hạn tịch thu trên 12 mon hoặc hơn một chu kỳ luân hồi thêm vào, kinh doanh)

+ Trả trước cho người chào bán lâu năm (Mã số 212): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là Số phát sinh Nợ Tài khoản 331(Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi bên trên 12 mon hoặc là hơn một chu kỳ cấp dưỡng, kinh doanh)

+ Vốn marketing sinh sống đơn vị trực nằm trong (Mã số 213): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 1361 (Các khoản cần thu gồm kỳ hạn tịch thu bên trên 12 mon hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi cấp dưỡng, khiếp doanh)

+ Phải thu nội bộ lâu năm (Mã số 214): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 1362, 1363, 1368 trên Sổ kế tân oán cụ thể Tài khoản 136.lúc đơn vị chức năng cung cấp trên lập Báo cáo tài bao gồm tổng phù hợp với đơn vị chức năng cung cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chuẩn này được bù trừ cùng với tiêu chí “Phải trả nội bộ nhiều năm hạn” bên trên Bảng cân đối kế tân oán của các đơn vị chức năng hạch tân oán phụ thuộc.Các khoản nên thu bao gồm kỳ hạn thu hồi bên trên 12 mon. Các khoản phải thu có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng

+ Phải bỏ túi giải ngân cho vay dài hạn (Mã số 215): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 1283 – “Cho vay” ( có kỳ hạn tịch thu bên trên 12 tháng)

+ Phải thu lâu dài không giống (Mã số 216): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của những tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.Chỉ tiêu này đề đạt những khoản bắt buộc thu không giống gồm kỳ hạn thu hồi còn lại trên 12 mon hoặc hơn một chu kỳ sale thông thường tại thời gian báo cáo

+ Dự phòng đề nghị thu dài hạn khó đòi (Mã số 219): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có cụ thể TK 2293 cùng được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (…).

– TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ( MÃ SỐ 220)

Mã số 2đôi mươi = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227

+ Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)


* Nguyên giá bán (Mã số 222): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 211 “Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình”.

* Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 223): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” và được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc solo (…).

+ Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính (Mã số 224):

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226

* Ngulặng giá chỉ (Mã số 225): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ Tài khoản 212“Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính”.

* Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 226):Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 2142 “Hao mòn gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính” và được ghi bằng số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc đối chọi (…).

+ Tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung (Mã số 227)

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229

* Nguim giá bán (Mã số 228): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khoản 213“Tài sản thắt chặt và cố định vô hình”.

* Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” và được ghi ngay số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc solo ( ).

- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Mã số 230)

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232

+ Ngulặng giá bán (Mã số 231): Số liệu nhằm phản ánh vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ Tài khản 217 “Bất rượu cồn sản đầu tư”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 232): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 2147 “Hao mòn BDS đầu tư” cùng được ghi bằng số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

- TÀI SẢN DTại DANG DÀI HẠN (Mã số 240)

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242

+ Chi phí phân phối, sale dsinh hoạt dang lâu dài (Mã số 241): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ TK 154 – “túi tiền thêm vào, marketing dsống dang” cùng số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 2294 – “Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho”. Chỉ tiêu này phản ánh quý hiếm thuần có thể triển khai được (là giá chỉ gốc trừ đi số dự phòng giảm ngay vẫn trích lập riêngmang lại khoản này) của ngân sách cấp dưỡng, marketing dsinh sống dang vượt quá một chu kỳ luân hồi kinh doanh, ko vừa lòng quan niệm về hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán thù.

+ Chi tiêu xây dừng cơ bản dlàm việc dang (Mã số 242): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ TK 241 “Xây dựng cơ bản dsinh hoạt dang”.

– ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (Mã số 250)

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253+ Mã số 254 + Mã số 255

+ Đầu tứ vào cửa hàng con (Mã số 251): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ Tài khoản 221“Đầu bốn vào cửa hàng con”.

+ Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, links (Mã số 252): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số dư Nợ Tài khoản 222“Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết”.

+ Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng không giống (Mã số 253): Số liệu để trình bày vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ Tài khoản 2281 – “Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác”.

Xem thêm: Cách Chuyển Tiền Ngân Hàng Đông Á Bằng Điện Thoại, Dịch Vụ Chuyển Tiền Nhanh 24/7 Ngoài Hệ Thống

+ Dự phòng đầu tư chi tiêu tài thiết yếu dài hạn (Mã số 254): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có Tài khoản 2292 “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác” cùng được ghi bằng số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc solo (…).

+ Đầu tư sở hữu mang đến ngày đáo hạn (Mã số 255): Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản cho vay vốn được trình bày vào tiêu chí “Phải tiếp thu giải ngân cho vay lâu năm hạn”.Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của những TK 1281, TK 1282, 1288.

– TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (Mã số 260)

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268

+ túi tiền trả trước lâu năm (Mã số 261): Số liệu để ghi vào vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ Tài khoản 242“giá cả trả trước”. Doanh nghiệp không phải tái phân một số loại ngân sách trả trước lâu năm thành ngân sách trả trướcngắn hạn. Chỉ tiêu này phản ảnh số chi phí trả trước sẽ được cung ứng sản phẩm & hàng hóa, hình thức dịch vụ tất cả thời hạn bên trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi phân phối marketing thông thường Tính từ lúc thời khắc trả trước; Lợi gắng tmùi hương mại cùng lợi thế sale còn không phân bổ vào chi phí tại thời khắc báo cáo.

+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 243“Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”.

+ Thiết bị, vật tứ, phú tùng thay thế lâu dài (Mã số 263): Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào số dư Tài khoản 1534 – “Thiết bị, phú tùng cố thế” và số dư Có chi tiết Tài khoản 2294 – “Dự chống giảm ngay mặt hàng tồn kho”. Chỉ tiêu này phản ảnh giá trị thuần (sau khi vẫn trừ dự trữ bớt giá) của sản phẩm, vật tứ, phụ tùng sử dụng để dự trữ, sửa chữa, chống phòng ngừa hỏng lỗi của gia tài nhưng mà không đủ tiêu chuẩn chỉnh nhằm phân một số loại là gia sản thắt chặt và cố định cùng bao gồm thời hạn dự trữ bên trên 12 mon hoặc là hơn một chu kỳ tiếp tế kinh doanh thông thường đề xuất ko được phân các loại là hàng tồn kho

+ Tài sản lâu năm khác (Mã số 268): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào số dư Tài khoản 2288. Chỉ tiêu này phản chiếu quý giá gia sản lâu dài khác ngoài các gia tài lâu năm sẽ nêu bên trên, nlỗi các đồ vật phẩm có giá trị nhằm trưng bày, kho lưu trữ bảo tàng, giới thiệu truyền thống cuội nguồn, kế hoạch sử… cơ mà ko được phân nhiều loại là TSCĐ cùng không dự tính bán trong vòng 12 mon Tính từ lúc thời gian báo cáo

- TỔNG CỘNG TÀI SẢN (MÃ SỐ 270)

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200

*

C) NỢ PHẢI TRẢ (MÃ SỐ 300)

Là chỉ tiêu tổng thích hợp phản chiếu tổng thể số nợ yêu cầu trả trên thời khắc báo cáo, gồm: Nợ thời gian ngắn cùng nợ lâu dài.

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

- NỢ NGẮN HẠN (Mã số 310)

Là tiêu chí tổng đúng theo phản chiếu tổng giá trị những số tiền nợ còn đề xuất trả bao gồm thời hạn tkhô hanh toán không quá 12 mon hoặc bên dưới một chu kỳ phân phối, marketing thường thì tại thời khắc báo cáo.

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 +Mã số 314+ Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317+ Mã số 318 + Mã số 319+ Mã số 3đôi mươi + Mã số 321+ Mã số 322 + Mã số 323 + Mã số 324

+ Phải trả người buôn bán thời gian ngắn (Mã số 311): Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Có TK 331 (cụ thể đến từng khách hàng)

+ Người cài đặt trả trước thời gian ngắn (Mã số 312): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số tạo ra Có TK 131 (cụ thể cho từng khách hàng)

+ Thuế và những khoản đề xuất nộp Nhà nước (Mã số 313): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 333 “Thuế cùng các khoản cần nộp nhà nước”.

+ Phải trả người lao hễ (Mã số 314): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK 334 “Phải trả người lao động”.

+ Chi tiêu nên trả thời gian ngắn (Mã số 315): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 335 “giá thành nên trả”.

+ Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 3362, 3363, 3368.Lúc đơn vị chức năng cấp bên trên lập Báo cáo tài thiết yếu tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chí này được bù trừ với tiêu chuẩn “Phải thu nội cỗ nđính thêm hạn” trên Bảng phẳng phiu kế toán của các đơn vị hạch toán nhờ vào.

+ Phải trả theo quy trình planer vừa lòng đồng xuất bản (Mã số 317): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 337 “Tkhô cứng toán thù theo quy trình tiến độ chiến lược thích hợp đồng xây dựng”.

+ Doanh thu chưa triển khai thời gian ngắn (Mã số 318): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ Phải trả ngắn hạn không giống (Mã số 319): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK: TK 338, 138, 344.

+ Vay với nợ mướn tài chính thời gian ngắn (Mã số 320):Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK TK 341 cùng 34311 (cụ thể phần mang lại hạn thanh hao toán trong 12 tháng tiếp theo).

+ Dự chống bắt buộc trả thời gian ngắn (Mã số 321): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 352 “Dự chống đề xuất trả”.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 322): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

+ Quỹ bình ổn giá (Mã số 323): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 357 – Quỹ bất biến giá bán.

+ Giao dịch mua bán lại trái khoán Chính phủ (Mã số 324): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 171 “trao đổi mua bán lại trái phiếuChính phủ”.

- NỢ DÀI HẠN (Mã số 330)

Là chỉ tiêu tổng đúng theo phản chiếu tổng mức các khoản nợ lâu dài của bạn bao gồm phần đông khoản nợ gồm thời hạn tkhô giòn toán còn sót lại trường đoản cú 12 tháng trsinh sống lên hoặc bên trên một chu kỳ cung cấp, sale thường thì trên thời khắc report.

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334+ Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339+ Mã số 340 + Mã số 341 + Mã số 342 + Mã số 343

+ Phải trả bạn phân phối lâu dài (Mã số 331): Chỉ tiêu này phản chiếu số chi phí còn cần trả cho người buôn bán bao gồm thời hạn thanh tân oán sót lại bên trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ tiếp tế, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK 331 “Phải trả cho những người bán”, mở đến từng fan bán.

+ Người cài trả tiền trước dài hạn (Mã số 332): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số gây ra Có TK 131 “Phải thu của khách hàng hàng” mngơi nghỉ chi tiết mang đến từng người sử dụng.

+ giá cả buộc phải trả lâu năm (Mã số 333): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK 335 “giá cả yêu cầu trả”.

+ Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanh (Mã số 334): Tùy ở trong vào Điểm lưu ý hoạt động với mô hình thống trị của từng đơn vị chức năng, doanh nghiệp lớn triển khai phân cung cấp với chính sách đến đơn vị hạch toán thù dựa vào ghi dấn khoản đầu tư do doanh nghiệp cấp cho vào tiêu chí này hoặc tiêu chí “Vốn góp của công ty ssinh hoạt hữu” – Mã số 411. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào cụ thể số dư Có TK 3361 “Phải trả nội cỗ về vốn ghê doanh”.

+ Phải trả nội bộ lâu dài (Mã số 335): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 3362, 3363, 3368.lúc đơn vị chức năng cấp bên trên lập Báo cáo tài bao gồm tổng hợp với những đơn vị cấp bên dưới hạch tân oán dựa vào, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải thu nội cỗ nhiều năm hạn” trên Bảng bằng phẳng kế toán của các đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào.

+ Doanh thu không triển khai lâu năm (Mã số 336): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ Phải trả dài hạn không giống (Mã số 337): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK: Tài khoản 338, Tài khoản 344.

+ Vay và nợ mướn tài bao gồm dài hạn (Mã số 338): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 341 với Số dư Có TK 34311 – dư Nợ TK34312 + dư Có TK 34313

+ Trái phiếu đổi khác (Mã số 339): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 3432 – “Trái phiếu gửi đổi”.

+ Cổ phiếu khuyến mãi (Mã số 340): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 41112 – Cổ phiếu chiết khấu (cụ thể các loại cổ phiếu ưu đãi được phân một số loại là nợ đề nghị trả)

+ Thuế thu nhập hoãn lại cần trả (Mã số 341): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 347 “Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả”.Nếu những khoản chênh lệch tạm thời chịu đựng thuế với chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan mang lại cùng một đối tượng nộp thuế với được quyết toán thù với một phòng ban thuế thì thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề nghị trả được bù trừ với gia tài thuế hoãn lại.

+ Dự phòng phải trả lâu dài (Mã số 342): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK 352 “Dự chống buộc phải trả”.

+ Quỹ cải cách và phát triển khoa học cùng technology (Mã số 343): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 356 “Quỹ cách tân và phát triển công nghệ và công nghệ”.

D) VỐN CHỦ STại HỮU (Mã số 400)

(Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)

– VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 410)

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 +Mã số 414+ Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418+Mã số 419+ Mã số 4đôi mươi + Mã số 421 + Mã số 422.

+ Vốn góp của chủ tải (Mã số 411): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4111 “Vốn góp của nhà slàm việc hữu”. Đối với chủ thể CP, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

* Cổ phiếu rộng rãi bao gồm quyền biểu quyết (Mã số 411a): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 41111 – Cổ phiếu diện tích lớn tất cả quyền biểu quyết.

* Cổ phiếu chiết khấu (Mã số 411b): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 41112 – Cổ phiếu ưu đãi

+ Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4112 “Thặng dư vốn cổ phần”.Nếu TK 4112 bao gồm số dư Nợ thì tiêu chí này được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (…).

+ Quyền lựa chọn chuyển đổi trái khoán (Mã số 413): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 4113 – “Quyền chọn biến đổi trái khoán ”.

+ Vốn không giống của chủ sở hữu (Mã số 414): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 4118 “Vốn khác”.

+ Cổ phiếu quỹ (Mã số 415): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ TK 419 “Cổ phiếu quỹ” và được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

+ Chênh lệch Đánh Giá lại gia tài (Mã số 416): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 412. Trường thích hợp TK 412 tất cả số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc solo (…).

+ Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái (Mã số 417): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có Tài khoản 413“Chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái”. Trường hợp Tài khoản 413tất cả số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (…).Trường hợp đơn vị chức năng áp dụng nước ngoài tệ có tác dụng đơn vị chức năng chi phí tệ vào kế toán thù, tiêu chí này còn phản ảnh khoản chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái vì biến đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang trọng Đồng Việt Nam.

+ Quỹ đầu tư chi tiêu cải cách và phát triển (Mã số 418): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 414 “Quỹ đầu tư phạt triển”.

+ Quỹ hỗ trợ bố trí doanh nghiệp lớn (Mã số 419): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có Tài khoản 417– “Quỹ cung ứng bố trí doanh nghiệp”.

+ Quỹ không giống thuộc vốn công ty download (Mã số 420): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 418“Các quỹ không giống nằm trong vốn công ty snghỉ ngơi hữu”.

+ Lợi nhuận sau thuế không phân phối hận (Mã số 421): Chỉ tiêu này đề đạt số lãi (hoặc lỗ) sau thuế không được quyết tân oán hoặc chưa phân phối hận tại thời khắc báo cáo.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 421.Trường thích hợp thông tin tài khoản 421 gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chí này được ghi ngay số âm ()

Mã số 421 = Mã số 421a + Mã số 421b

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hận lũy tiếp theo vào cuối kỳ trước (Mã số 421a): Chỉ tiêu này phản chiếu số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc không phân phối lũy tiếp theo thời khắc cuối kỳ trước (đầu kỳ báo cáo). Trường thích hợp TK 4211, 4212 bao gồm số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (…).Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này trên Bảng bằng phẳng kế tân oán quý là số dư Có của thông tin tài khoản 4211 cộng cùng với số dư Có chi tiết của Tài khoản 4212, cụ thể số lợi tức đầu tư lũy kế từ bỏ đầu năm mang đến đầu kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này trên Bảng cân đối kế toán năm là số dư Có của tài khoản 4211

* Lợi nhuận sau thuế không phân pân hận kỳ này (Mã số 421b): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 4212 vào kỳ report. Trường đúng theo TK 4212 có số dư Nợ thì số liệu tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc solo (…).

+ Nguồn vốn chi tiêu thi công cơ bản (Mã số 422): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có Tài khoản 441“Nguồn vốn đầu tư chi tiêu desgin cơ bản”.

- NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (Mã số 430)

Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432

+ Nguồn kinh phí (Mã số 431): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số chênh lệch giữa số dư Có Tài khoản 461với số dưNợ Tài khoản 161. Trường hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì tiêu chí này được ghi thông qua số âm ()

+ Nguồn kinh phí đầu tư đã tạo ra TSCĐ (Mã số 432): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có Tài khoản 466

- TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440)

Phản ánh tổng số các nguồn ngân sách hiện ra gia tài của khách hàng tại thời khắc report.

Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400

MÃ SỐ 270 = MÃ SỐ 440

4. Tải chủng loại bảng cân đối kế toán

+ Mẫu wordbảng bằng phẳng kế tân oán theo thông tư 200

+ Mẫu excel bảng bằng phẳng kế toán thù theo thông tứ 200

5. Tải phần mềm kế toán thù excel theo thông tứ 200

Các chúng ta chat với hỗ trợ tư vấn viên tiếng hành chủ yếu nhằm tải những file bên trên nha

cũng có thể các bạn quan liêu tâm:

Tải thông tư trọn cỗ thông tư 200 - không thiếu thốn gì

Cách lập bảng báo cáo công dụng marketing theo thông tứ 200

Cách lập bảng giữ chuyển tiền tệ theo thông bốn 200

Cách lập bản ttiết minh report tài thiết yếu theo thông bốn 200

Hướng dẫn lập báo cáo tài thiết yếu, khám nghiệm cùng sửa đổi sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thù thuế mới nhất

Các cơ chế kế toán thù hiện nay hành

Khóa kế tân oán tổng hợp thực hành trên hóa đối chọi, hội chứng từ bỏ thực tiễn, Excel, Misa, HTKK ...thực hành cách xử trí những nhiệm vụ hạch toán, tính thuế, kê knhì thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài thiết yếu, quyết tân oán thuế thời điểm cuối năm ...

*

tặng ngay 400.000 đồng Lúc đăng ký trước 3 cho tới 5 ngày ( 200.000 tiền phương diện + 200.000 voucher)tặng thêm 200.000 đồng xu tiền khía cạnh Khi tất cả voucher của học tập viên cũ tặngkhuyến mãi thêm 50.000 cho từng sinh viêntặng kèm cđộ ẩm nang kế tân oán thuế rất hay với nhân thể lợiMiễn tầm giá bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹpMiễn tầm giá khóa tài năng viết CV với phỏng vấn xin việcMiễn tầm giá 100% tài liệu trọn khóa họcMiễn giá tiền 100% lệ chi phí thi và cung cấp chứng chỉĐược cấp cho bản quyền ứng dụng MISA SME trị giá chỉ 10.990.000đ , cùng ứng dụng kế tân oán Excel