Bánh bông lan

Nhắc đến có tác dụng bánh thì nhiều loại bánh thứ nhất lướt qua vào cân nhắc của cả công ty là gì nhỉ?