HỢP ĐỒNG VAY TIỀN THẾ CHẤP SỔ ĐỎ

*

...nhiều loại rủi ro pháp lý, cầm cơ hội làm cho nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu đúng theo đồng

Mẫu đúng theo đồng => HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đây để sản xuất thích hợp đồng này


HỢPhường ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐTCQSDĐ&TSGLVĐ)

Hôm ni, ngày …. mon …… năm …, Tại ………………………………………………… Chúng tôi tất cả có:

BÊN THẾ CHẤP (BÊN A):

a) Trường hòa hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: …………………………………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Là công ty cài quyền thực hiện đất cùng gia sản gắn sát cùng với khu đất (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………..

b) Trường phù hợp là đồng chủ sngơi nghỉ hữu:

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………….………………………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………...

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ………………………………………….

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………...

Là đồng tải quyền sử dụng khu đất với tài sản gắn liền cùng với đất (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………

Các hội chứng tự download với tìm hiểu thêm về quyền sử dụng khu đất khu đất và tài sản nối liền cùng với khu đất (nếu như có) đã có ban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền cung cấp mang đến Bên A gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN THẾ CHẤP.. (BÊN B):

E-mail:…………………………………………………………...………………………………………………...

Mã số thuế:…………………………………………………………...…………………………………………...

Tài khoản số:…………………………………………………………...………………………………………....

Do ông (bà):.…………………………………………………………... Năm sinh: …………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………...…………………………… có tác dụng thay mặt đại diện.

Hai bên đồng ý tiến hành câu hỏi thế chấp ngân hàng chung cư nhà căn hộ theo các văn bản sau đây:

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A gật đầu đồng ý thế chấp quyền thực hiện đất và tài sản gắn liền với khu đất (giả dụ có) của mình nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với mặt B.

………………………………………………………………...……………………………………………………

2. Nghĩa vụ được bảo đảm an toàn là: ………………………………………………………………..........................

ĐIỀU 2: TÀI SẢN THẾ CHẤPhường.

2.1. Thửa khu đất thế chấp vay vốn (nếu có):

Quyền sử dụng đất của bên A so với thửa đất theo ………………………………………cung cấp ngày ....... mon ....... năm .........., rõ ràng nlỗi sau:

a) Thửa khu đất số: ……………………………………………………………….........

b) Tờ phiên bản đồ dùng số: ……………………………………………………………….......

c) Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………...

d) Loại đất: ………………………………………………………………...............

e) Diện tích khu đất cụ chấp: ............................... mét vuông (Bằng chữ: ........................................................)

f) Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: ................................................... m2

- Sử dụng chung: .................................................. m2

g) Mục đích sử dụng: ......................................

h) Thời hạn sử dụng: ......................................

i) Nguồn nơi bắt đầu sử dụng: ...................................

k) Những tinh giảm về quyền sử dụng khu đất (nếu có): ........................................

2.2.Tài sản nối liền cùng với khu đất (nếu như có):

a) Loại tài sản: ………………………………………………………………..........

b) Địa chỉ nơi tài năng sản: …………………………………………………….........

c) Diện tích: ………………………….m2 (Bằng chữ:…….……………………………………………….m2)

d) Giấy chứng nhận quyền tải số: ………………………….cơ quan cấp cho ……………..………. ngày ……. tháng ……. năm ………

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Giá trị gia sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: ……………………………………………… VNĐ

(Bằng chữ: .......................................................) theo văn bạn dạng xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ........ mon ....... năm ..........

Xem thêm: 9 Món Đặc Sản Của Hải Phòng Nổi Tiếng Ngon Hấp Dẫn Phải Thử Một Lần

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất mang đến bên B;

b) Không được chuyển nhượng, thay đổi, Tặng Ngay mang lại, cho thuê, góp vốn hoặc dùng quyền áp dụng khu đất và gia tài nối sát cùng với khu đất (ví như có) thế chấp ngân hàng để bảo vệ cho nhiệm vụ không giống còn nếu như không được mặt B gật đầu đồng ý bằng vnạp năng lượng bản;

c) Bảo quản, giữ lại gìn khu đất cùng gia sản nối sát cùng với khu đất (giả dụ có) vắt chấp; áp dụng các phương án cần thiết nhằm bảo toàn giá trị quyền sử dụng khu đất và gia sản gắn liền với đất (nếu như có) thế chấp vay vốn vào trường thích hợp đất và tài sản nối sát cùng với đất (giả dụ có) thế chấp vay vốn bao gồm nguy hại bị nứt bởi khai thác, sử dụng;

d) Tạo điều kiện thuận lợi mang lại mặt B bình chọn đất và gia tài nối sát cùng với khu đất (giả dụ có).

e) Làm giấy tờ thủ tục ĐK câu hỏi nuốm chấp; xoá Việc đăng ký thế chấp vay vốn lúc đúng theo đồng thế chấp vay vốn chnóng dứt;

f) Sử dụng khu đất với gia tài gắn liền với khu đất (nếu như có) đúng mục đích, không làm cho phá hủy, làm cho áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của quyền áp dụng đất cùng gia sản gắn liền với khu đất (nếu như có) sẽ gắng chấp;

g) Thanh toán thù chi phí vay mượn đúng hạn, đúng cách tiến hành theo văn bản thoả thuận vào thích hợp đồng.

4.2. Quyền của mặt A:

a) Nhận lại các sách vở về quyền áp dụng đất và gia tài gắn liền cùng với đất (nếu có) thế chấp vay vốn sau thời điểm ngừng nghĩa vụ;

b) Yêu cầu bên B đền bù thiệt sợ giả dụ làm mất đi, hư lỗi những giấy tờ về quyền thực hiện đất với gia tài nối sát cùng với đất (trường hợp có) thế chấp vay vốn.

c) Được áp dụng khu đất và gia tài nối sát với đất (trường hợp có) vào thời hạn rứa chấp;

d) Được dìm tiền vay bởi thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản nối sát với đất (nếu như có) theo cách làm đang thoả thuận;

e) Hưởng hoa lợi, chiến phẩm chiếm được, trừ trường vừa lòng huê lợi, lợi tức cũng ở trong quyền áp dụng khu đất cùng gia tài nối liền cùng với khu đất (nếu có) nỗ lực chấp;

f) Được biến đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho mướn, dịch vụ cho thuê lại quyền thực hiện khu đất và gia tài gắn sát cùng với khu đất (trường hợp có) đã thế chấp ngân hàng ví như được mặt B đồng ý;

g) Nhận lại giấy ghi nhận quyền áp dụng khu đất cùng tài sản nối liền với khu đất (trường hợp có) sau thời điểm vẫn thực hiện chấm dứt nhiệm vụ thế chấp ngân hàng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Cùng cùng với mặt A ĐK vấn đề cố chấp;

b) Giữ cùng bảo vệ giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, trong ngôi trường đúng theo làm mất, hư hỏng, thì yêu cầu đền bù thiệt sợ hãi cho bên A;

c) Trả lại giấy ghi nhận quyền áp dụng khu đất lúc mặt thế chấp vay vốn đã triển khai nghĩa vụ được đảm bảo bằng thế chấp ngân hàng.

5.2. Quyền của bên B

a) Kiểm tra hoặc thử dùng bên A cung cấp thông tin về thực trạng quyền sử dụng khu đất thế chấp;

b) Yêu cầu bên A áp dụng các giải pháp quan trọng để bảo toàn cực hiếm quyền thực hiện đất vào trường phù hợp đất có nguy hại bị hư hỏng vì chưng khai thác, sử dụng;

c) Yêu cầu cách xử trí quyền áp dụng khu đất thế chấp ngân hàng theo phương thức sẽ văn bản thoả thuận.

d) Kiểm tra, nhắc nhở bên A đảm bảo an toàn, giữ gìn đất cùng sử dụng đất đúng mục đích;

e) Được ưu tiên thanh khô tân oán nợ trong trường phù hợp cách xử trí quyền sử dụng khu đất đang thế chấp.

ĐIỀU 6: VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤPhường VÀ NỘPhường LỆ PHÍ

6.1. Việc ĐK thế chấp ngân hàng trên phòng ban bao gồm thẩm quyền theo dụng cụ của luật pháp do mặt .................. chịu đựng trách nhiệm triển khai.

6.2. Lệ mức giá tương quan đến việc thế châp căn hộ theo Hợp đồng này bởi vì bên .................. Chịu đựng trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

7.1. Trong ngôi trường hợp hết thời hạn triển khai nghĩa vụ nhưng bên A không tiến hành hoặc tiến hành không đúng nhiệm vụ thì mặt B tất cả quyền yên cầu cách xử lý quyền áp dụng khu đất và gia sản gắn sát cùng với đất (ví như có) thế chấp vay vốn theo phương thức: ………………………………………………...……………………….................................................

7.2. Việc giải pháp xử lý quyền sử dụng đất với tài sản gắn sát cùng với khu đất (nếu như có) được thực hiện nhằm tkhô nóng toán thù nhiệm vụ mang lại bên B sau thời điểm đã trừ ngân sách bảo vệ, chuyển nhượng quyền áp dụng khu đất cùng tài sản gắn sát cùng với khu đất (nếu có) cùng các ngân sách không giống gồm liên quan tới sự việc xử lý quyền áp dụng khu đất cùng gia sản gắn sát cùng với khu đất (ví như có) thế chấp ngân hàng.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.. HỢPhường. ĐỒNG

Trong quá trình triển khai Hợp đồng này, giả dụ phát sinh ttinh ranh chấp, những bên cùng nhau Bàn bạc giải quyết và xử lý bên trên phương pháp tôn trọng quyền lợi của nhau; vào ngôi trường hợp không giải quyết và xử lý được thì một trong phía hai bên gồm quyền khởi kiện nhằm thử dùng toà án tất cả thđộ ẩm quyền xử lý theo nguyên tắc của lao lý.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A cùng bên B chịu đựng trách nhiệm trước pháp luật về số đông lời khẳng định sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những lên tiếng về nhân thân, về thửa đất và gia sản gắn liền cùng với khu đất (trường hợp có) vẫn ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất nằm trong trường hợp được thế chấp quyền thực hiện khu đất theo nguyên lý của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

- Thửa đất không tồn tại toắt chấp;

- Quyền áp dụng khu đất không xẩy ra kê biên để đảm bảo an toàn thi hành án;

d) Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn từ bỏ nguyện, không trở nên lừa dối, không bị xay buộc;

e) Thực hiện nay đúng và vừa đủ những văn bản thoả thuận vẫn ghi vào Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những đọc tin về nhân thân đang ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã chăm chú kỹ, hiểu ra về thửa đất với gia sản gắn liền cùng với đất (ví như có) nêu trên Điều 2 của Hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng đất và gia tài nối sát với đất (nếu có);

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn từ nguyện, không trở nên lừa dối, không bị xay buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ những văn bản thoả thuận sẽ ghi vào Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP.. ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành pháp luật từ thời điểm ngày …… mon …. năm ……. Đến ngày …… tháng ….. năm …...

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, từng mặt duy trì một phiên bản với có giá trị hệt nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ:

Xác dìm của Ssinh hoạt Tài nguyên và Môi trường hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân thôn (phường, thị trấn) nơi tất cả đất núm chấp:

1. Về sách vở thực hiện đất: ………………………………...……………………….

2. Về hiện trạng thửa đất: ………………………………...………………………..

2.1. Chủ thực hiện đất: ………………………………...…………………………….

2.2. Diện tích: ………………………………...………………………………………

2.3. Loại đất: ………………………………...……………………………………….

2.4. Thời gian thực hiện đất còn lại: ………………………………...………………

2.5. Thửa khu đất số: ………………………………...…………………………………..

2.6. Thuộc tờ phiên bản đồ số: ………………………………...………………………….

2.7. Đất sử dụng định hình, không tồn tại tnhãi chấp: ……………………………….....

3. Thuộc ngôi trường thích hợp thừa thế chấp quyền thực hiện khu đất được mức sử dụng tại điểm ...... khoản ....... Điều .......... của ……………………………………………………………………………..................

...................,ngày..........mon........năm..........Thủ trưởng phòng ban đăng ký(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên, đóng dấu)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ......... tháng .......... năm ......... (Bằng chữ: ……………………………..…………………)

tại ..................................................., tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công hội chứng số ..............., tỉnh/thị thành ..............................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng thế chấp bằng nhà ở công ty căn hộ được giao ước thân mặt A là ................. với bên B là ................; các mặt sẽ từ bỏ nguyện văn bản thoả thuận giao phối hợp đồng;

- Tại thời điểm công bệnh, những bên đang giao phối hợp đồng gồm năng lực hành động dân sự tương xứng theo nguyên tắc của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của những phía bên trong hợp đồng ko vi phạm điều cnóng của quy định, không trái đạo đức xã hội:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được thiết kế thành .......... phiên bản bao gồm (mỗi bản bao gồm tất cả ....... tờ, ........trang), giao cho: