Hỏi Đáp

Lưu vực sông là gì? Danh mục lưu vực sông?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lưu vực sông là gì? Danh mục lưu vực sông? phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi đáp hay khác tại đây => Hỏi đáp

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, chúng ta thường nghe nói nhiều đến các lưu vực sông. Vì thế Lưu vực sông là gì?

Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những thông tin qua bài viết dưới đây.

Lưu vực sông là gì?

Lưu vực sông là khu vực trong đó nước mặt và nước ngầm chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa xả chung hoặc ra biển. Lưu vực sông bao gồm lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh.

Định nghĩa trên căn cứ vào Khoản 8 Điều 2 Luật Tài nguyên nước.

Trong đó:

Lưu vực sông liên tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. (Theo Khoản 9 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 2012)

Lưu vực sông nội tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Theo Khoản 10 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 2012)

Ngoài những thông tin trên, Luật Hoàng Phi xin gửi tới Quý độc giả một số thông tin liên quan đến lưu vực sông dưới đây:

Danh sách các lưu vực sông

Vượt ra ngoài định nghĩa của Lưu vực sông là gì? Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về danh sách các lưu vực sông, cụ thể như sau:

Danh mục các lưu vực sông quy định tại Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012 như sau:

Trong đó:

– Danh mục lưu vực sông liên tỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1989 / QĐ-TTg ngày 01/11/2010 gồm 392 sông suối liên tỉnh.

– Danh mục lưu vực sông nội tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 341 / QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2012 gồm 3.045 sông, suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trước Trung ương.

Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định như thế nào?

Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định tại Điều 7 Nghị định 120/2008 / NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông như sau:

Ví dụ về lưu vực sông

Việt Nam có hệ thống lưu vực sông lớn, tiêu biểu là:

– Lưu vực sông Hồng.

– Lưu vực sông Mê Kông.

Chuyển nước trên lưu vực sông

1. Việc lập phương án dẫn dòng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Chiến lược tài nguyên nước, chiến lược bảo vệ môi trường;

b) Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông có liên quan; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, các ngành liên quan đến khai thác, sử dụng nước trên các lưu vực sông;

c) Đánh giá khả năng thực tế của nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của cả lưu vực chuyển nước và lưu vực tiếp nhận nước;

d) Đánh giá các tác động có thể xảy ra của chuyển nước đến khai thác, sử dụng nước, duy trì dòng chảy, kiểm soát lũ và tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt trong mùa khô; lợi ích kinh tế của việc chuyển nước;

đ) Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp dự án chuyển nước có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia.

2. Dự án dẫn dòng nước phải có ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.

Trên đây là nội dung liên quan đến Lưu vực sông là gì?ví dụ về lưu vực sông, trường hợp cần thêm thông tin liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Thông tin thêm về Lưu vực sông là gì? Danh mục lưu vực sông?

Lưu vực sông là gì? Danh mục lưu vực sông?

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, chúng ta thường nghe nói nhiều đến các lưu vực sông. Vì thế Lưu vực sông là gì?

Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những thông tin qua bài viết dưới đây.

Lưu vực sông là gì?

Lưu vực sông là khu vực trong đó nước mặt và nước ngầm chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa xả chung hoặc ra biển. Lưu vực sông bao gồm lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh.

Định nghĩa trên căn cứ vào Khoản 8 Điều 2 Luật Tài nguyên nước.

Trong đó:

Lưu vực sông liên tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. (Theo Khoản 9 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 2012)

Lưu vực sông nội tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Theo Khoản 10 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 2012)

Ngoài những thông tin trên, Luật Hoàng Phi xin gửi tới Quý độc giả một số thông tin liên quan đến lưu vực sông dưới đây:

Danh sách các lưu vực sông

Vượt ra ngoài định nghĩa của Lưu vực sông là gì? Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về danh sách các lưu vực sông, cụ thể như sau:

Danh mục các lưu vực sông quy định tại Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012 như sau:

Trong đó:

- Danh mục lưu vực sông liên tỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1989 / QĐ-TTg ngày 01/11/2010 gồm 392 sông suối liên tỉnh.

- Danh mục lưu vực sông nội tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 341 / QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2012 gồm 3.045 sông, suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trước Trung ương.

Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định như thế nào?

Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định tại Điều 7 Nghị định 120/2008 / NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông như sau:

Ví dụ về lưu vực sông

Việt Nam có hệ thống lưu vực sông lớn, tiêu biểu là:

- Lưu vực sông Hồng.

- Lưu vực sông Mê Kông.

Chuyển nước trên lưu vực sông

1. Việc lập phương án dẫn dòng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Chiến lược tài nguyên nước, chiến lược bảo vệ môi trường;

b) Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông có liên quan; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các ngành liên quan đến khai thác, sử dụng nước trên các lưu vực sông;

c) Đánh giá khả năng thực tế của nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của cả lưu vực chuyển nước và lưu vực tiếp nhận nước;

d) Đánh giá các tác động có thể xảy ra của chuyển nước đến khai thác, sử dụng nước, duy trì dòng chảy, kiểm soát lũ và tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt trong mùa khô; lợi ích kinh tế của việc chuyển nước;

đ) Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp dự án chuyển nước có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia.

2. Dự án dẫn dòng nước phải có ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.

Trên đây là nội dung liên quan đến Lưu vực sông là gì?ví dụ về lưu vực sông, trường hợp cần thêm thông tin liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.


Trong lĩnh vực tài nguyên nước, chúng ta thường nghe nói nhiều đến các lưu vực sông. Vì thế Lưu vực sông là gì?

Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những thông tin qua bài viết dưới đây.

Lưu vực sông là gì?

Lưu vực sông là khu vực trong đó nước mặt và nước ngầm chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa xả chung hoặc ra biển. Lưu vực sông bao gồm lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh.

Định nghĩa trên căn cứ vào Khoản 8 Điều 2 Luật Tài nguyên nước.

Trong đó:

Lưu vực sông liên tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. (Theo Khoản 9 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 2012)

Lưu vực sông nội tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Theo Khoản 10 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 2012)

Ngoài những thông tin trên, Luật Hoàng Phi xin gửi tới Quý độc giả một số thông tin liên quan đến lưu vực sông dưới đây:

Danh sách các lưu vực sông

Vượt ra ngoài định nghĩa của Lưu vực sông là gì? Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về danh sách các lưu vực sông, cụ thể như sau:

Danh mục các lưu vực sông quy định tại Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012 như sau:

Trong đó:

– Danh mục lưu vực sông liên tỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1989 / QĐ-TTg ngày 01/11/2010 gồm 392 sông suối liên tỉnh.

– Danh mục lưu vực sông nội tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 341 / QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2012 gồm 3.045 sông, suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trước Trung ương.

Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định như thế nào?

Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định tại Điều 7 Nghị định 120/2008 / NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông như sau:

Ví dụ về lưu vực sông

Việt Nam có hệ thống lưu vực sông lớn, tiêu biểu là:

– Lưu vực sông Hồng.

– Lưu vực sông Mê Kông.

Chuyển nước trên lưu vực sông

1. Việc lập phương án dẫn dòng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Chiến lược tài nguyên nước, chiến lược bảo vệ môi trường;

b) Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông có liên quan; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, các ngành liên quan đến khai thác, sử dụng nước trên các lưu vực sông;

c) Đánh giá khả năng thực tế của nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của cả lưu vực chuyển nước và lưu vực tiếp nhận nước;

d) Đánh giá các tác động có thể xảy ra của chuyển nước đến khai thác, sử dụng nước, duy trì dòng chảy, kiểm soát lũ và tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt trong mùa khô; lợi ích kinh tế của việc chuyển nước;

đ) Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp dự án chuyển nước có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia.

2. Dự án dẫn dòng nước phải có ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.

Trên đây là nội dung liên quan đến Lưu vực sông là gì?ví dụ về lưu vực sông, trường hợp cần thêm thông tin liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

#Lưu #vực #sông #là #gì #Danh #mục #lưu #vực #sông

[rule_3_plain]

#Lưu #vực #sông #là #gì #Danh #mục #lưu #vực #sông

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, chúng ta thường nghe nhiều đến lưu vực sông. Vậy lưu vực sông là gì?
Để nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin dưới bài viết sau.

Nội Dung

Lưu vực sông là gì?Danh mục lưu vực sôngChính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định như thế nào?Ví dụ về lưu vực sôngChuyển nước lưu vực sông
Lưu vực sông là gì?
Lưu vực sông là vùng đất mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển, lưu vực sông gồm có lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh.
Định nghĩa trên căn cứ theo khoản 8 Điều 2 Luật tài nguyên nước.
Trong đó:
– Lưu vực sông liên tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. (Theo Khoản 9 Điều 2 Luật tài nguyên nước 2012)
– Lưu vực sông nội tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Theo Khoản 10 Điều 2 Luật tài nguyên nước 2012)
Bên cạnh thông tin trên, Luật Hoàng phi xin gửi đến quý độc giả một số thông tin liên quan đến lưu vực sông dưới đây:
Danh mục lưu vực sông
Ngoài định nghĩa về lưu vực sông là gì? sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về danh mục lưu vực sông, cụ thể như sau:
Danh mục lưu vực sông được quy định tại Điều 7 Luật tài nguyên nước 2012 như sau:
Trong đó:
– Danh mục lưu vực sông liên tỉnh được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 gồm 392 sông, suối liên tỉnh.
– Danh mục lưu vực sông nội tỉnh được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/03/2012 gồm 3.045 sông suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương.
Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định như thế nào?
Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định tại Điều 7 Nghị định 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về Quản lý lưu vực sông như sau:
Ví dụ về lưu vực sông
Việt Nam có hệ thống lưu vực sông lớn, trong đó tiêu biểu là:
– Lưu vực Sông Hồng.
– Lưu vực Sông Cửu Long.
Chuyển nước lưu vực sông
1. Việc lập dự án chuyển nước phải dựa trên các căn cứ sau đây:
a) Chiến lược tài nguyên nước, chiến lược bảo vệ môi trường;
b) Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên quan; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và các ngành liên quan đến khai thác, sử dụng nước trên các lưu vực sông;
c) Đánh giá khả năng thực tế của các nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của cả lưu vực chuyển nước và lưu vực nhận nước;
d) Đánh giá khả năng ảnh hưởng của việc chuyển nước đến việc khai thác, sử dụng nước, duy trì dòng chảy, kiểm soát lũ và tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt trong mùa khô; lợi ích kinh tế của việc chuyển nước;
đ) Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên đối với trường hợp dự án chuyển nước có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia.
2. Dự án chuyển nước phải có ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.
Trên đây là nội dung liên quan đến lưu vực sông là gì?, ví dụ về lưu vực sông, trường hợp cần thêm thông tin liên quan, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Rate this post

#Lưu #vực #sông #là #gì #Danh #mục #lưu #vực #sông

[rule_2_plain]

#Lưu #vực #sông #là #gì #Danh #mục #lưu #vực #sông

[rule_2_plain]

#Lưu #vực #sông #là #gì #Danh #mục #lưu #vực #sông

[rule_3_plain]

#Lưu #vực #sông #là #gì #Danh #mục #lưu #vực #sông

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, chúng ta thường nghe nhiều đến lưu vực sông. Vậy lưu vực sông là gì?
Để nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin dưới bài viết sau.

Nội Dung

Lưu vực sông là gì?Danh mục lưu vực sôngChính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định như thế nào?Ví dụ về lưu vực sôngChuyển nước lưu vực sông
Lưu vực sông là gì?
Lưu vực sông là vùng đất mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển, lưu vực sông gồm có lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh.
Định nghĩa trên căn cứ theo khoản 8 Điều 2 Luật tài nguyên nước.
Trong đó:
– Lưu vực sông liên tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. (Theo Khoản 9 Điều 2 Luật tài nguyên nước 2012)
– Lưu vực sông nội tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Theo Khoản 10 Điều 2 Luật tài nguyên nước 2012)
Bên cạnh thông tin trên, Luật Hoàng phi xin gửi đến quý độc giả một số thông tin liên quan đến lưu vực sông dưới đây:
Danh mục lưu vực sông
Ngoài định nghĩa về lưu vực sông là gì? sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về danh mục lưu vực sông, cụ thể như sau:
Danh mục lưu vực sông được quy định tại Điều 7 Luật tài nguyên nước 2012 như sau:
Trong đó:
– Danh mục lưu vực sông liên tỉnh được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 gồm 392 sông, suối liên tỉnh.
– Danh mục lưu vực sông nội tỉnh được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/03/2012 gồm 3.045 sông suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương.
Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định như thế nào?
Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định tại Điều 7 Nghị định 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về Quản lý lưu vực sông như sau:
Ví dụ về lưu vực sông
Việt Nam có hệ thống lưu vực sông lớn, trong đó tiêu biểu là:
– Lưu vực Sông Hồng.
– Lưu vực Sông Cửu Long.
Chuyển nước lưu vực sông
1. Việc lập dự án chuyển nước phải dựa trên các căn cứ sau đây:
a) Chiến lược tài nguyên nước, chiến lược bảo vệ môi trường;
b) Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên quan; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và các ngành liên quan đến khai thác, sử dụng nước trên các lưu vực sông;
c) Đánh giá khả năng thực tế của các nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của cả lưu vực chuyển nước và lưu vực nhận nước;
d) Đánh giá khả năng ảnh hưởng của việc chuyển nước đến việc khai thác, sử dụng nước, duy trì dòng chảy, kiểm soát lũ và tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt trong mùa khô; lợi ích kinh tế của việc chuyển nước;
đ) Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên đối với trường hợp dự án chuyển nước có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia.
2. Dự án chuyển nước phải có ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.
Trên đây là nội dung liên quan đến lưu vực sông là gì?, ví dụ về lưu vực sông, trường hợp cần thêm thông tin liên quan, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Rate this post

Nguồn: udic-westlake.com.vn

#Lưu #vực #sông #là #gì #Danh #mục #lưu #vực #sông

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button