Thẻ ghi nợ agribank

Nắm được đọc tin về những các loại phí tổn dịch vụ thẻ ATM ngân hàng Agringân hàng như: giá thành phạt thành thẻ, phí thường xuyên niên, chi phí rút tiền, giá thành chuyển khoản…là điều cần thiết nhằm thực hiện thẻ kết quả hơn.

Bạn đang xem: Thẻ ghi nợ agribank

Khi mngơi nghỉ thẻ thường dùng thẻ ATM ngân hàng Agribank, vấn đề người sử dụng quan tâm duy nhất đó là giá thành hình thức thẻ ATM Agribank hiện giờ là bao nhiêu? Hãy thuộc Alonothe khám phá cụ thể những nhiều loại phí cũng như nút phí tổn cụ thể trải qua nội dung sau đây.

Các một số loại thẻ ATM bank Agribank

Hiện giờ, bank Agribank đang cung cấp các hình thức thẻ gồm:

Thẻ ghi nợ trong nước Success.Thẻ ghi nợ quốc tế Agringân hàng Visa/MasterCard.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế Agringân hàng Visa/MasterCard.Thẻ link sinh viên.Thẻ lập nghiệp.Thẻ link thương hiệu.
*
Các một số loại thẻ ATM ngân hàng Agribank

Phí hình thức thẻ ATM bank Agribank

Biểu giá tiền hình thức dịch vụ thẻ ATM ngân hàng Agringân hàng đã vận dụng hiện nay nhỏng sau:

STTDỊCH VỤMỨC PHÍ
IPhí phân phát hành
1 Thẻ nội địa
aThẻ ghi nợ nội địa
 –Hạng thẻ chuẩn (Success)50.000 VND/thẻ
 –Hạng thẻ Vàng (Plus Success)100.000 VND/thẻ
 bThẻ Liên kết sinch viên30.000 VND/thẻ
 cThẻ Lập nghiệpMiễn phí
 dThẻ link chữ tín (Co – br& Card)Hạng chuẩn: 50.000 VND/thẻ

Hạng vàng: 100.000 VND/thẻ

2Thẻ quốc tế
 aHạng Chuẩn100.000 VND/thẻ so với thẻ ghi nợ

100.000 VND/thẻ đối với thẻ tín dụng

 bHạng Vàng150.000 VND/thẻ so với thẻ ghi nợ

200.000 VND/thẻ đối với thẻ tín dụng

 cHạng Bạch Kim300.000 VND/thẻ đối với thẻ tín dụng
 3Thẻ trả trước10.000 VND/thẻ
4Thẻ phi thứ lí10.000 VND
 IIPhí thường xuyên niên
1Thẻ nội địa
1.1Thẻ ghi nợ nội địa
Hạng thẻ chuẩn chỉnh (Success)12000 VND/thẻ/năm
Hạng thẻ Vàng (Plus Success)50.000 VND/thẻ/năm
 1.2Thẻ liên kết sinh viên/thẻ lập nghiệp 10.000 VND/thẻ/năm
 1.3Thẻ liên kết thương hiệu (Co – Br& Card)Hạng chuẩn: 15.000 VND/thẻ/năm

Hạng vàng: 50.000 VND/thẻ/năm

2Thẻ quốc tế
 a

Thẻ chính
Hạng ChuẩnThẻ ghi nợ quốc tế: 100.000 đồng/thẻ/năm.Thẻ tín dụng quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng VàngThẻ ghi nợ quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.Thẻ tín dụng quốc tế: 300.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng Bạch Kim500.000 đồng/thẻ/năm so với thẻ tín dụng
 b

Thẻ phụ
Hạng ChuẩnThẻ ghi nợ quốc tế: 50.000 đồng/thẻ/năm.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 75.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng VàngThẻ ghi nợ quốc tế: 75.000 đồng/thẻ/năm.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng Bạch Kim250.000 đồng/thẻ/năm đối với thẻ tín dụng.
 IIIPhí rút ít tiền
 aRút tiền trên cây ATM ngân hàng AgribankThẻ ghi nợ nội địa và quốc tế: 1.000 VND/giao dịchThẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 2% số chi phí thanh toán. Tối tgọi 20.000 VND/giao dịch
 bRút tiền tại cây ATM xung quanh hệ thống Agribank– Thẻ ghi nợ nội địa:

Trong phạm vi hoạt động Việt Nam: 3.000 VND/giao dịchNgoài phạm vi hoạt động Việt Nam: 40.000 VND/giao dịch

– Thẻ ghi nợ quốc tế:

Trong bờ cõi Việt Nam: 10.000 VND/giao dịchNgoài giáo khu Việt Nam: 4% số tiền giao dịch; buổi tối thiểu 50.000 VND/giao dịch

– Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 4% số chi phí giao dịch; buổi tối tphát âm 50.000 VND/giao dịch

 IVPhí đưa khoản
 aChuyển khoản cùng khối hệ thống ngân hàngtrên cây ATM của bank AgribankThẻ ghi nợ nội địa: 0,03% số chi phí giao dịch; Tối tphát âm 3.000 VND/giao dịch; Tối nhiều 15.000 VND/giao dịchThẻ ghi nợ quốc tế: 0,03% số chi phí giao dịch; Tối thiểu 3.000 VND/giao dịch
 bChuyển khoản liên ngân hàngtrên cây ATM của bank Agribank 0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu: 8.000 VND/giao dịch; Tối đa: 15.000 VND/thanh toán giao dịch.
 cChuyển khoản cùng hệ thống Agribank trên cây ATM của ngân hàng khácThẻ ghi nợ nội địa: 0,05% số chi phí giao dịch; Tối tđọc 4.500 VND/giao dịch; Tối nhiều 15.000 VND/thanh toán giao dịch.
 dChuyển khoản liên ngân hàngtrên cây ATM của ngân hàng khácThẻ ghi nợ nội địa: 0,06% số chi phí giao dịch; Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch; Tối nhiều 15.000 VND/giao dịch thanh toán.
 VPhí kiểm tra tài khoản
 aKiểm tra số dư tài khoản trên cây ATM của AgribankMiễn phí còn nếu không in hóa 1-1.550 đồng/lần nếu như bao gồm in hóa solo.
 bKiểm tra số dư tài khoản tại cây ATM của ngân hàng khác– Thẻ ghi nợ nội địa:

Trong bờ cõi Việt Nam: 500 VND/giao dịch.Ngoài bờ cõi Việt Nam: 8.000 VND/thanh toán giao dịch.

– Thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế: 8.000 VND/giao dịch thanh toán.

 VIPhí in sao kê800 VND/thanh toán.

Xem thêm: Món Ăn Từ Quả Bơ Thành Các Món Ngon Từ Bơ Tốt Cho Sức Khỏe Bà Bầu, Trẻ Nhỏ

VII Các các loại tầm giá khác
1Phí chứng thực theo đề nghị

của công ty thẻ

Thẻ nội địa: 10.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: 80.000 VND/lần.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 80.000 VND/lần.
2Phí tsoát lại, năng khiếu nại

(Trường vừa lòng chủ thẻ

khiếu nề sai)

Thẻ nội địa: 20.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: 50.000 VND/lần.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 50.000 VND/lần.
3Phí thử khám phá cấp cho lại mã

PIN

(Trường hòa hợp vị lỗi của

chủ thẻ)

Thẻ nội địa: 10.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: đôi mươi.000 VND.Thẻ tín dụng quốc tế: trăng tròn.000 VND
4Phí đổi khác ngoại tệThẻ ghi nợ quốc tế: 2% số chi phí thanh toán.Thẻ tín dụng quốc tế: 2% số chi phí thanh toán giao dịch.
5Phí msinh hoạt khóa thẻ10.000 VND/lần
6Phí tạm thời hoàn thành sử dụng

thẻ tại quầy

Miễn phí
7Phí trả thẻ vì ATM thu

giữ

aTại ATM của AgribankThẻ nội địa: 10.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: 30.000 VND/lần.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 30.000 VND/lần.
bTại ATM của TCTTT

khác

Thẻ nội địa: đôi mươi.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: 100.000 VND/lần.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 100.000 VND/lần.
Ghi chú:

1. Mức mức giá dụng cụ chưa bao hàm thuế giá trị gia tăng. Riêng tầm giá xây dừng thẻ tíndụng quốc tế, phí tổn phát hành lại thẻ tín dụng thanh toán quốc tế (liên quan đến sự việc thay đổi hồ nước sơĐK xây dừng thẻ ban đầu), tầm giá thường xuyên niên thẻ tín dụng thế giới, phí tổn biến hóa hạnmức tín dụng thẻ, giá thành lờ lững trả vào biểu phí này là dịch vụ không nằm trong đối tượng người sử dụng chịuthuế GTGT.2. Giải thích hợp một số trong những tự viết tắt

TCPHT: Tổ chức kiến tạo thẻ.TCTTT: Tổ chức thanh toán thù thẻ.ĐVCNT: Đơn vị đồng ý thẻ.Thẻ quốc tế: Bao gồm các sản phẩm thẻ Quốc tế với uy tín Visa/MasterCard/JCB.Thẻ nước ngoài qua Napas: Thẻ vị các ngân hàng ở trong những tổ chức triển khai nước ngoàiđưa mạch qua Napas ( Ví dụ: CUPhường., MEPS, v.v…).TK: Tài khoản.GD: đổi chác.Đăng ký/ Hủy ĐK các dịch vụ gồm những: Đăng ký/Hủy đăng ký các dịch vụ Internet đốicùng với thẻ ghi nợ trong nước, Đăng ký/Hủy đăng ký/biến hóa giới hạn mức thanh toán giao dịch Internet cùng với thẻnước ngoài, Đăng ký/diệt đăng ký hình thức dịch vụ SMS cùng với thẻ tín dụng quốc tế.

Với sự tiện dụng và các ưu tiên mở rộng, thẻ Agribank vẫn ngày dần phổ biến. Hi vọng các công bố cụ thể về các nhiều loại giá tiền thẻ ATM Agribank nhỏng phí tổn phạt thành thẻ, giá thành thường niên, tổn phí rút ít tiền, chi phí đưa khoản…được đề cập trong bài viết bên trên sẽ giúp đỡ ích bạn trong quá trình áp dụng thẻ.