Tài Chính

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 5/5 tăng mạnh cả 2 chiều

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 5/5 tăng mạnh cả 2 chiều
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài Chính

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng thương mại trong nước cùng tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán.

Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.422 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.790 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.200,66

16.364,30

16.892,10

322,27

325,52

336,02

Agribank

16.278

16.343

16.907

319

320

323

Vietinbank

16.384

16.484

17.034

303

303

303

BIDV

16.264

16.362

16.907

339

341

353

Techcombank

16.106

16.373

16.987

294

295

290

NCB

16.263

16.363

16.974

317

317

322

Eximbank

16.422

16.471

16.790

280

281

286

Sacombank

16.351

16.451

17.056

327

327

326

Bảng tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay


Thông tin thêm

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 5/5 tăng mạnh cả 2 chiều

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng thương mại trong nước cùng tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán.

Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.422 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.790 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.200,66

16.364,30

16.892,10

322,27

325,52

336,02

Agribank

16.278

16.343

16.907

319

320

323

Vietinbank

16.384

16.484

17.034

303

303

303

BIDV

16.264

16.362

16.907

339

341

353

Techcombank

16.106

16.373

16.987

294

295

290

NCB

16.263

16.363

16.974

317

317

322

Eximbank

16.422

16.471

16.790

280

281

286

Sacombank

16.351

16.451

17.056

327

327

326

Bảng tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay


Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng thương mại trong nước cùng tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán.

Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.422 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.790 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.200,66

16.364,30

16.892,10

322,27

325,52

336,02

Agribank

16.278

16.343

16.907

319

320

323

Vietinbank

16.384

16.484

17.034

303

303

303

BIDV

16.264

16.362

16.907

339

341

353

Techcombank

16.106

16.373

16.987

294

295

290

NCB

16.263

16.363

16.974

317

317

322

Eximbank

16.422

16.471

16.790

280

281

286

Sacombank

16.351

16.451

17.056

327

327

326

Bảng tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay

#Tỷ #giá #đô #Úc #AUD #hôm #nay #tăng #mạnh #cả #chiều

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #đô #Úc #AUD #hôm #nay #tăng #mạnh #cả #chiều

#Tỷ #giá #đô #Úc #AUD #hôm #nay #tăng #mạnh #cả #chiều

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng thương mại trong nước cùng tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.422 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.790 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.200,66

16.364,30

16.892,10

322,27

325,52

336,02

Agribank

16.278

16.343

16.907

319

320

323

Vietinbank

16.384

16.484

17.034

303

303

303

BIDV

16.264

16.362

16.907

339

341

353

Techcombank

16.106

16.373

16.987

294

295

290

NCB

16.263

16.363

16.974

317

317

322

Eximbank

16.422

16.471

16.790

280

281

286

Sacombank

16.351

16.451

17.056

327

327

326

Bảng tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay

#Tỷ #giá #đô #Úc #AUD #hôm #nay #tăng #mạnh #cả #chiều

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng thương mại trong nước cùng tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.422 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.790 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.200,66

16.364,30

16.892,10

322,27

325,52

336,02

Agribank

16.278

16.343

16.907

319

320

323

Vietinbank

16.384

16.484

17.034

303

303

303

BIDV

16.264

16.362

16.907

339

341

353

Techcombank

16.106

16.373

16.987

294

295

290

NCB

16.263

16.363

16.974

317

317

322

Eximbank

16.422

16.471

16.790

280

281

286

Sacombank

16.351

16.451

17.056

327

327

326

Bảng tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay

#Tỷ #giá #đô #Úc #AUD #hôm #nay #tăng #mạnh #cả #chiều

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #đô #Úc #AUD #hôm #nay #tăng #mạnh #cả #chiều

Nguồn: udic-westlake.com.vn

#Tỷ #giá #đô #Úc #AUD #hôm #nay #tăng #mạnh #cả #chiều

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button