Tài Chính

Tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài Chính

Tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng. Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại một số ngân hàng trong nước được giữ ổn định. Một số ngân hàng khác vẫn tiếp tục giảm giá đồng ngoại tệ này.

Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.033 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.392 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15.920,45

16.081,27

16.599,96

0,00

0,00

0,00

Agribank

16.002

16.066

16.627

0

0

0

Vietinbank

16.067

15.948

16.648

0

-219

-69

BIDV

15.915

16.012

16.545

-48

-47

-60

Techcombank

15.724

15.989

16.606

-21

-22

-16

NCB

15.994

16.094

16.698

0

0

0

Eximbank

16.033

16.081

16.392

-84

-84

-86

Sacombank

15.977

16.077

16.684

-42

-42

-43

Bảng tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng


Thông tin thêm

Tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng

Tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng. Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại một số ngân hàng trong nước được giữ ổn định. Một số ngân hàng khác vẫn tiếp tục giảm giá đồng ngoại tệ này.

Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.033 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.392 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15.920,45

16.081,27

16.599,96

0,00

0,00

0,00

Agribank

16.002

16.066

16.627

0

0

0

Vietinbank

16.067

15.948

16.648

0

-219

-69

BIDV

15.915

16.012

16.545

-48

-47

-60

Techcombank

15.724

15.989

16.606

-21

-22

-16

NCB

15.994

16.094

16.698

0

0

0

Eximbank

16.033

16.081

16.392

-84

-84

-86

Sacombank

15.977

16.077

16.684

-42

-42

-43

Bảng tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng


Tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng. Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại một số ngân hàng trong nước được giữ ổn định. Một số ngân hàng khác vẫn tiếp tục giảm giá đồng ngoại tệ này.

Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.033 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.392 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15.920,45

16.081,27

16.599,96

0,00

0,00

0,00

Agribank

16.002

16.066

16.627

0

0

0

Vietinbank

16.067

15.948

16.648

0

-219

-69

BIDV

15.915

16.012

16.545

-48

-47

-60

Techcombank

15.724

15.989

16.606

-21

-22

-16

NCB

15.994

16.094

16.698

0

0

0

Eximbank

16.033

16.081

16.392

-84

-84

-86

Sacombank

15.977

16.077

16.684

-42

-42

-43

Bảng tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng

#Tỷ #giá #đô #Úc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #đô #Úc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

#Tỷ #giá #đô #Úc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng. Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại một số ngân hàng trong nước được giữ ổn định. Một số ngân hàng khác vẫn tiếp tục giảm giá đồng ngoại tệ này.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.033 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.392 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15.920,45

16.081,27

16.599,96

0,00

0,00

0,00

Agribank

16.002

16.066

16.627

0

0

0

Vietinbank

16.067

15.948

16.648

0

-219

-69

BIDV

15.915

16.012

16.545

-48

-47

-60

Techcombank

15.724

15.989

16.606

-21

-22

-16

NCB

15.994

16.094

16.698

0

0

0

Eximbank

16.033

16.081

16.392

-84

-84

-86

Sacombank

15.977

16.077

16.684

-42

-42

-43

Bảng tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng

#Tỷ #giá #đô #Úc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng. Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại một số ngân hàng trong nước được giữ ổn định. Một số ngân hàng khác vẫn tiếp tục giảm giá đồng ngoại tệ này.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.033 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.392 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15.920,45

16.081,27

16.599,96

0,00

0,00

0,00

Agribank

16.002

16.066

16.627

0

0

0

Vietinbank

16.067

15.948

16.648

0

-219

-69

BIDV

15.915

16.012

16.545

-48

-47

-60

Techcombank

15.724

15.989

16.606

-21

-22

-16

NCB

15.994

16.094

16.698

0

0

0

Eximbank

16.033

16.081

16.392

-84

-84

-86

Sacombank

15.977

16.077

16.684

-42

-42

-43

Bảng tỷ giá đô la Úc hôm nay 7/5/2022 tại các ngân hàng

#Tỷ #giá #đô #Úc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #đô #Úc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Nguồn: udic-westlake.com.vn

#Tỷ #giá #đô #Úc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button