Tỷ Giá Đô La Úc

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 16.744 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.


(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.


Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.34716.41217.04317.100
ACB16.56116.67017.05417.054
Agribank16.42116.48717.036
Bảo Việt16.52117.018
BIDV16.49316.59317.087
CBBankxem tại udic-westlake.com.vnweb giáudic-westlake.com.vn
Đông Áxem tại udic-westlake.com.vnwebgiá.comxem tại udic-westlake.com.vnweb giá
Eximbankxem tại udic-westlake.com.vnwebgiá.comudic-westlake.com.vn
GPBankweb giáudic-westlake.com.vn
HDBankudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnwebgiá.com
Hong Leongwebgiá.comweb giáxem tại udic-westlake.com.vn
HSBCxem tại udic-westlake.com.vnxem tại udic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnxem tại udic-westlake.com.vn
Indovinaudic-westlake.com.vnxem tại udic-westlake.com.vnwebgiá.com
Kiên Longwebgiá.comudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vn
Liên Việtudic-westlake.com.vnwebgiá.com
MSBweb giáweb giá
MBwebgiá.comudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnwebgiá.com
Nam Áweb giáudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vn
NCBudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnxem tại udic-westlake.com.vnxem tại udic-westlake.com.vn
OCBxem tại udic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnwebgiá.com
OceanBankwebgiá.comudic-westlake.com.vn
PGBankwebgiá.comweb giá
PublicBankweb giáxem tại udic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vn
PVcomBankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comudic-westlake.com.vn
Sacombankwebgiá.comxem tại udic-westlake.com.vnwebgiá.comudic-westlake.com.vn
Saigonbankudic-westlake.com.vnwebgiá.comwebgiá.com
SCBudic-westlake.com.vnweb giáxem tại udic-westlake.com.vnxem tại udic-westlake.com.vn
SeABankweb giáwebgiá.comweb giáudic-westlake.com.vn
SHBwebgiá.comudic-westlake.com.vnweb giá
Techcombankwebgiá.comwebgiá.comudic-westlake.com.vn
TPBweb giáudic-westlake.com.vnwebgiá.com
UOBudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vn
VIBudic-westlake.com.vnweb giáudic-westlake.com.vn
VietABankxem tại udic-westlake.com.vnweb giáudic-westlake.com.vn
VietBankudic-westlake.com.vnwebgiá.comwebgiá.com
VietCapitalBankxem tại udic-westlake.com.vnweb giáwebgiá.com
Vietcombankudic-westlake.com.vnxem tại udic-westlake.com.vnwebgiá.com
VietinBankudic-westlake.com.vnxem tại udic-westlake.com.vnwebgiá.com
VPBankwebgiá.comwebgiá.comudic-westlake.com.vn
VRBudic-westlake.com.vnudic-westlake.com.vnweb giá

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40 ngân hàng ở trên, udic-westlake.com.vn xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.270 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.349 VND

+ Ngân hàng HDBank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.656 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.743 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.811 VND

+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.882 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.343 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.235 VND