Tài Chính

Tỷ giá euro hôm nay 10/5/2022: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ giá euro hôm nay 10/5/2022: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài Chính

Tỷ giá euro hôm nay 10/5/2022: Đồng loạt tăng tại ngân hàng và chợ đen. Cụ thể, tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng chiều mua vào và 83 đồng chiều bán ra. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro đồng loạt tăng 138 đồng cả chiều mua và bán, giao dịch ở mức 23.855 – 24.990 đồng / EUR.

Trong khi đó, tại BIDV, chiều mua vào tăng 110 đồng và chiều bán ra lên 115 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời tăng 141 đồng chiều mua vào và 140 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.656 – 24.971 VND / EUR. Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức giá 23.977 – 24.491 VND / EUR, tương ứng tăng 114 VND chiều mua vào và 117 VND chiều bán ra.

Tại ngân hàng Sacombank, tỷ giá euro tăng cùng lúc 83 đồng chiều mua vào và 81 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 23.833 – 24.695 đồng / EUR.

Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC cũng đang tăng 73 đồng chiều mua vào và 75 đồng chiều bán ra. Sau khi điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.754 – 24.612 VND / EUR.

Hiện tỷ giá mua euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động từ 23.608 – 23.977 VND / EUR trong khi tỷ giá bán ra dao động từ 24.491 – 24.990 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá mua euro cao nhất và cũng là Eximbank có giá bán euro thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng ở cả chiều mua và bán, giao dịch ở mức 24.880 – 24.980 VND / EUR.

* Lưu ý: Tỷ giá mua – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Ngân hàng công thương

23.855

24.990 won

138

138

BIDV

23,802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24,971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

Ngân hàng HSBC

23.754

24,612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24.880

24.980

30

30


Thông tin thêm

Tỷ giá euro hôm nay 10/5/2022: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 10/5/2022: Đồng loạt tăng tại ngân hàng và chợ đen. Cụ thể, tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng chiều mua vào và 83 đồng chiều bán ra. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro đồng loạt tăng 138 đồng cả chiều mua và bán, giao dịch ở mức 23.855 - 24.990 đồng / EUR.

Trong khi đó, tại BIDV, chiều mua vào tăng 110 đồng và chiều bán ra lên 115 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời tăng 141 đồng chiều mua vào và 140 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.656 - 24.971 VND / EUR. Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức giá 23.977 - 24.491 VND / EUR, tương ứng tăng 114 VND chiều mua vào và 117 VND chiều bán ra.

Tại ngân hàng Sacombank, tỷ giá euro tăng cùng lúc 83 đồng chiều mua vào và 81 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 23.833 - 24.695 đồng / EUR.

Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC cũng đang tăng 73 đồng chiều mua vào và 75 đồng chiều bán ra. Sau khi điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.754 - 24.612 VND / EUR.

Hiện tỷ giá mua euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động từ 23.608 - 23.977 VND / EUR trong khi tỷ giá bán ra dao động từ 24.491 - 24.990 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá mua euro cao nhất và cũng là Eximbank có giá bán euro thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng ở cả chiều mua và bán, giao dịch ở mức 24.880 - 24.980 VND / EUR.

* Lưu ý: Tỷ giá mua - bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Ngân hàng công thương

23.855

24.990 won

138

138

BIDV

23,802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24,971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

Ngân hàng HSBC

23.754

24,612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24.880

24.980

30

30


Tỷ giá euro hôm nay 10/5/2022: Đồng loạt tăng tại ngân hàng và chợ đen. Cụ thể, tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng chiều mua vào và 83 đồng chiều bán ra. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro đồng loạt tăng 138 đồng cả chiều mua và bán, giao dịch ở mức 23.855 – 24.990 đồng / EUR.

Trong khi đó, tại BIDV, chiều mua vào tăng 110 đồng và chiều bán ra lên 115 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời tăng 141 đồng chiều mua vào và 140 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.656 – 24.971 VND / EUR. Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức giá 23.977 – 24.491 VND / EUR, tương ứng tăng 114 VND chiều mua vào và 117 VND chiều bán ra.

Tại ngân hàng Sacombank, tỷ giá euro tăng cùng lúc 83 đồng chiều mua vào và 81 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 23.833 – 24.695 đồng / EUR.

Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC cũng đang tăng 73 đồng chiều mua vào và 75 đồng chiều bán ra. Sau khi điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.754 – 24.612 VND / EUR.

Hiện tỷ giá mua euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động từ 23.608 – 23.977 VND / EUR trong khi tỷ giá bán ra dao động từ 24.491 – 24.990 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá mua euro cao nhất và cũng là Eximbank có giá bán euro thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng ở cả chiều mua và bán, giao dịch ở mức 24.880 – 24.980 VND / EUR.

* Lưu ý: Tỷ giá mua – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Ngân hàng công thương

23.855

24.990 won

138

138

BIDV

23,802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24,971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

Ngân hàng HSBC

23.754

24,612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24.880

24.980

30

30

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Tỷ giá euro hôm nay 10/5/2022: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen. Cụ thể tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng cho chiều mua và 83 đồng cho chiều bán. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro đồng loạt tăng 138 đồng cho cả hai chiều mua – chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.855 – 24.990 VND/EUR.
Trong khi đó tại BIDV, mức tăng ở chiều mua là 110 đồng và chiều bán là 115 đồng so với ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối ngân hàng tư nhân, Techcombank cũng điều chỉnh tăng cùng lúc 141 đồng cho chiều mua và 140 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.656 – 24.971 VND/EUR. Eximbank giao dịch euro với giá là 23.977 – 24.491 VND/EUR, tương ứng cùng tăng 114 đồng tại chiều mua và 117 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro tăng cùng lúc 83 đồng tại chiều mua và 81 chiều bán lên giao dịch với giá là 23.833 – 24.695 VND/EUR.
Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 73 đồng cho chiều mua và 75 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.754 – 24.612 VND/EUR.
Hiện tại, tỷ giá mua euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng từ 23.608 – 23.977 VND/EUR còn tỷ giá bán trong phạm vi từ 24.491 – 24.990 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá mua euro cao nhất và cũng tại Eximbank có giá bán thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng cùng lúc tăng 30 đồng tại cả chiều mua và chiều bán lên giao dịch ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 10/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Vietinbank

23.855

24.990

138

138

BIDV

23.802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24.971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

HSBC

23.754

24.612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.880

24.980

30

30

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Tỷ giá euro hôm nay 10/5/2022: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen. Cụ thể tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng cho chiều mua và 83 đồng cho chiều bán. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro đồng loạt tăng 138 đồng cho cả hai chiều mua – chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.855 – 24.990 VND/EUR.
Trong khi đó tại BIDV, mức tăng ở chiều mua là 110 đồng và chiều bán là 115 đồng so với ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối ngân hàng tư nhân, Techcombank cũng điều chỉnh tăng cùng lúc 141 đồng cho chiều mua và 140 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.656 – 24.971 VND/EUR. Eximbank giao dịch euro với giá là 23.977 – 24.491 VND/EUR, tương ứng cùng tăng 114 đồng tại chiều mua và 117 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro tăng cùng lúc 83 đồng tại chiều mua và 81 chiều bán lên giao dịch với giá là 23.833 – 24.695 VND/EUR.
Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 73 đồng cho chiều mua và 75 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.754 – 24.612 VND/EUR.
Hiện tại, tỷ giá mua euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng từ 23.608 – 23.977 VND/EUR còn tỷ giá bán trong phạm vi từ 24.491 – 24.990 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá mua euro cao nhất và cũng tại Eximbank có giá bán thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng cùng lúc tăng 30 đồng tại cả chiều mua và chiều bán lên giao dịch ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 10/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Vietinbank

23.855

24.990

138

138

BIDV

23.802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24.971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

HSBC

23.754

24.612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.880

24.980

30

30

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Nguồn: udic-westlake.com.vn

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button