Tài Chính

Tỷ giá won Hàn Quốc hôm nay 11/05/2022 tại các ngân hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ giá won Hàn Quốc hôm nay 11/05/2022 tại các ngân hàng
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài Chính

Tỷ giá won Hàn Quốc hôm nay 11/05/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều mua vào có 2 ngân hàng không mua tiền mặt, 2 ngân hàng tăng giá so với hôm qua và 2 ngân hàng không có tỷ giá. biến đổi. Ở chiều bán ra, có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.

Vietinbank có giá mua won Hàn Quốc cao nhất là 16,18 VND / KRW. Trong khi đó, Agribank có giá bán trúng thầu thấp nhất là 18,76 VND / KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

15,54

17,26

18,93

0,01

0

0,01

Agribank

0

17,17

18,76

0

-0.02

-0.03

Ngân hàng Vietinbank

16,18

16,98

19,78

0

0

0

BIDV

16.1

17,78

18,85

0,01

0

0,01

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,11

16.11

19,29

0

0

0


Thông tin thêm

Tỷ giá won Hàn Quốc hôm nay 11/05/2022 tại các ngân hàng

Tỷ giá won Hàn Quốc hôm nay 11/05/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều mua vào có 2 ngân hàng không mua tiền mặt, 2 ngân hàng tăng giá so với hôm qua và 2 ngân hàng không có tỷ giá. biến đổi. Ở chiều bán ra, có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.

Vietinbank có giá mua won Hàn Quốc cao nhất là 16,18 VND / KRW. Trong khi đó, Agribank có giá bán trúng thầu thấp nhất là 18,76 VND / KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

15,54

17,26

18,93

0,01

0

0,01

Agribank

0

17,17

18,76

0

-0.02

-0.03

Ngân hàng Vietinbank

16,18

16,98

19,78

0

0

0

BIDV

16.1

17,78

18,85

0,01

0

0,01

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,11

16.11

19,29

0

0

0


Tỷ giá won Hàn Quốc hôm nay 11/05/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều mua vào có 2 ngân hàng không mua tiền mặt, 2 ngân hàng tăng giá so với hôm qua và 2 ngân hàng không có tỷ giá. biến đổi. Ở chiều bán ra, có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.

Vietinbank có giá mua won Hàn Quốc cao nhất là 16,18 VND / KRW. Trong khi đó, Agribank có giá bán trúng thầu thấp nhất là 18,76 VND / KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

15,54

17,26

18,93

0,01

0

0,01

Agribank

0

17,17

18,76

0

-0.02

-0.03

Ngân hàng Vietinbank

16,18

16,98

19,78

0

0

0

BIDV

16.1

17,78

18,85

0,01

0

0,01

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,11

16.11

19,29

0

0

0

#Tỷ #giá #won #Hàn #Quốc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #won #Hàn #Quốc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

#Tỷ #giá #won #Hàn #Quốc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Tỷ giá won Hàn Quốc hôm nay 11/05/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt, 2 ngân hàng tăng giá so với hôm qua và 2 ngân hàng có tỷ giá không đổi. Ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và giá và 3 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,18 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất là 18,76 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15,54

17,26

18,93

0,01

0

0,01

Agribank

0

17,17

18,76

0

-0,02

-0,03

Vietinbank

16,18

16,98

19,78

0

0

0

BIDV

16,1

17,78

18,85

0,01

0

0,01

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,11

16,11

19,29

0

0

0

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

#Tỷ #giá #won #Hàn #Quốc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Tỷ giá won Hàn Quốc hôm nay 11/05/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt, 2 ngân hàng tăng giá so với hôm qua và 2 ngân hàng có tỷ giá không đổi. Ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và giá và 3 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,18 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất là 18,76 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15,54

17,26

18,93

0,01

0

0,01

Agribank

0

17,17

18,76

0

-0,02

-0,03

Vietinbank

16,18

16,98

19,78

0

0

0

BIDV

16,1

17,78

18,85

0,01

0

0,01

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,11

16,11

19,29

0

0

0

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

#Tỷ #giá #won #Hàn #Quốc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #won #Hàn #Quốc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Nguồn: udic-westlake.com.vn

#Tỷ #giá #won #Hàn #Quốc #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button