Tài Chính

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/5/2022: Tăng đồng loạt điều chỉnh tăng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/5/2022: Tăng đồng loạt điều chỉnh tăng
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài Chính

Khảo sát tỷ giá yên Nhật sáng nay (19/5), các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng so với cuối phiên hôm qua. Ghi nhận lúc 10h, Vietcombank điều chỉnh tăng 1,31 đồng chiều mua và 1,39 đồng chiều bán lên giao dịch ở mức 175,25 – 185,52 VND/JPY. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá yên Nhật đồng loạt tăng 1,12 đồng ở cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 176,73 – 185,28 VND/JPY.

Trong khi đó, tại BIDV, đồng yên Nhật giao dịch mua và bán ở mức 176,03 – 185,09 VND/JPY. Tương ứng với 1,24 VND chiều mua và 1,28 VND chiều bán.

Tại Agribank, yên Nhật tăng 1,11 đồng ở chiều mua và 1,15 đồng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Eximbank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 1,16 đồng chiều mua và 1,18 đồng chiều bán lên 177,99 – 181,86 VND/JPY. Sacombank giao dịch yên Nhật với mức giá 177,71 – 185,26 VND/JPY, tức tăng 1,40 đồng chiều mua và 1,37 đồng chiều bán.

Tại Techcombank, tỷ giá yên Nhật đồng thời tăng 0,95 đồng chiều mua và 0,97 chiều bán ra lên 173,15 – 185,46 VND/JPY.

NCB hiện đang áp giá mua – bán yên Nhật là 176,15 – 183,22. Theo đó, chiều mua tăng 1,19 đồng và chiều bán tăng 1,20 đồng.

Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC cũng đang tăng 1,41 đồng chiều mua và 1,46 đồng chiều bán. Sau khi điều chỉnh, yên Nhật giao dịch ở mức 175,70 – 182,79 VND/JPY.

Hiện tỷ giá mua yên Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động từ 173,15 – 177,99 VND/JPY, trong khi tỷ giá bán ra dao động từ 181,86 – 185,53 VND/JPY.

Trong đó, Eximbank có giá mua yên Nhật cao nhất và cũng tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát.

*Lưu ý: Tỷ giá mua – bán tiền mặt

Ngày

19 Tháng Năm, 2022

Thay đổi so với phiên trước

Ngân hàng

mua

Bán

mua

Bán

Vietcombank

175,25

185.53

1,31

1,39

ngân hàng công thương

176,73

185,28

1.12

1.12

BIDV

176.03

185.09

1,24

1,28

agribank

177.26

182.09

1.11

1,15

Eximbank

177,99

181.86

1.16

1.18

Sacombank

177,71

185,26

1,40

1,37

Techcombank

173,15

185.46

0,95

0,97

NCB

176,15

183.22

1.19

1,20

HSBC

175,70

182,79

1,41

1,46

Tỷ giá Yên chợ đen (VND/JPY)

185,00

186,00

0,50

0,50

Tỷ giá yên Nhật trên thị trường chợ đen

Khảo sát tại thị trường chợ đen, đồng Yên Nhật cũng điều chỉnh tăng 0,5 đồng ở cả hai chiều mua và bán lên giao dịch ở mức 185 – 186,00 VND/JPY.


Thông tin thêm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/5/2022: Tăng đồng loạt điều chỉnh tăng

Khảo sát tỷ giá yên Nhật sáng nay (19/5), các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng so với cuối phiên hôm qua. Ghi nhận lúc 10h, Vietcombank điều chỉnh tăng 1,31 đồng chiều mua và 1,39 đồng chiều bán lên giao dịch ở mức 175,25 - 185,52 VND/JPY. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá yên Nhật đồng loạt tăng 1,12 đồng ở cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 176,73 - 185,28 VND/JPY.

Trong khi đó, tại BIDV, đồng yên Nhật giao dịch mua và bán ở mức 176,03 - 185,09 VND/JPY. Tương ứng với 1,24 VND chiều mua và 1,28 VND chiều bán.

Tại Agribank, yên Nhật tăng 1,11 đồng ở chiều mua và 1,15 đồng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Eximbank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 1,16 đồng chiều mua và 1,18 đồng chiều bán lên 177,99 - 181,86 VND/JPY. Sacombank giao dịch yên Nhật với mức giá 177,71 - 185,26 VND/JPY, tức tăng 1,40 đồng chiều mua và 1,37 đồng chiều bán.

Tại Techcombank, tỷ giá yên Nhật đồng thời tăng 0,95 đồng chiều mua và 0,97 chiều bán ra lên 173,15 - 185,46 VND/JPY.

NCB hiện đang áp giá mua - bán yên Nhật là 176,15 - 183,22. Theo đó, chiều mua tăng 1,19 đồng và chiều bán tăng 1,20 đồng.

Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC cũng đang tăng 1,41 đồng chiều mua và 1,46 đồng chiều bán. Sau khi điều chỉnh, yên Nhật giao dịch ở mức 175,70 - 182,79 VND/JPY.

Hiện tỷ giá mua yên Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động từ 173,15 - 177,99 VND/JPY, trong khi tỷ giá bán ra dao động từ 181,86 - 185,53 VND/JPY.

Trong đó, Eximbank có giá mua yên Nhật cao nhất và cũng tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát.

*Lưu ý: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

19 Tháng Năm, 2022

Thay đổi so với phiên trước

Ngân hàng

mua

Bán

mua

Bán

Vietcombank

175,25

185.53

1,31

1,39

ngân hàng công thương

176,73

185,28

1.12

1.12

BIDV

176.03

185.09

1,24

1,28

agribank

177.26

182.09

1.11

1,15

Eximbank

177,99

181.86

1.16

1.18

Sacombank

177,71

185,26

1,40

1,37

Techcombank

173,15

185.46

0,95

0,97

NCB

176,15

183.22

1.19

1,20

HSBC

175,70

182,79

1,41

1,46

Tỷ giá Yên chợ đen (VND/JPY)

185,00

186,00

0,50

0,50

Tỷ giá yên Nhật trên thị trường chợ đen

Khảo sát tại thị trường chợ đen, đồng Yên Nhật cũng điều chỉnh tăng 0,5 đồng ở cả hai chiều mua và bán lên giao dịch ở mức 185 - 186,00 VND/JPY.


Khảo sát tỷ giá yên Nhật sáng nay (19/5), các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng so với cuối phiên hôm qua. Ghi nhận lúc 10h, Vietcombank điều chỉnh tăng 1,31 đồng chiều mua và 1,39 đồng chiều bán lên giao dịch ở mức 175,25 – 185,52 VND/JPY. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá yên Nhật đồng loạt tăng 1,12 đồng ở cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 176,73 – 185,28 VND/JPY.

Trong khi đó, tại BIDV, đồng yên Nhật giao dịch mua và bán ở mức 176,03 – 185,09 VND/JPY. Tương ứng với 1,24 VND chiều mua và 1,28 VND chiều bán.

Tại Agribank, yên Nhật tăng 1,11 đồng ở chiều mua và 1,15 đồng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Eximbank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 1,16 đồng chiều mua và 1,18 đồng chiều bán lên 177,99 – 181,86 VND/JPY. Sacombank giao dịch yên Nhật với mức giá 177,71 – 185,26 VND/JPY, tức tăng 1,40 đồng chiều mua và 1,37 đồng chiều bán.

Tại Techcombank, tỷ giá yên Nhật đồng thời tăng 0,95 đồng chiều mua và 0,97 chiều bán ra lên 173,15 – 185,46 VND/JPY.

NCB hiện đang áp giá mua – bán yên Nhật là 176,15 – 183,22. Theo đó, chiều mua tăng 1,19 đồng và chiều bán tăng 1,20 đồng.

Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC cũng đang tăng 1,41 đồng chiều mua và 1,46 đồng chiều bán. Sau khi điều chỉnh, yên Nhật giao dịch ở mức 175,70 – 182,79 VND/JPY.

Hiện tỷ giá mua yên Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động từ 173,15 – 177,99 VND/JPY, trong khi tỷ giá bán ra dao động từ 181,86 – 185,53 VND/JPY.

Trong đó, Eximbank có giá mua yên Nhật cao nhất và cũng tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát.

*Lưu ý: Tỷ giá mua – bán tiền mặt

Ngày

19 Tháng Năm, 2022

Thay đổi so với phiên trước

Ngân hàng

mua

Bán

mua

Bán

Vietcombank

175,25

185.53

1,31

1,39

ngân hàng công thương

176,73

185,28

1.12

1.12

BIDV

176.03

185.09

1,24

1,28

agribank

177.26

182.09

1.11

1,15

Eximbank

177,99

181.86

1.16

1.18

Sacombank

177,71

185,26

1,40

1,37

Techcombank

173,15

185.46

0,95

0,97

NCB

176,15

183.22

1.19

1,20

HSBC

175,70

182,79

1,41

1,46

Tỷ giá Yên chợ đen (VND/JPY)

185,00

186,00

0,50

0,50

Tỷ giá yên Nhật trên thị trường chợ đen

Khảo sát tại thị trường chợ đen, đồng Yên Nhật cũng điều chỉnh tăng 0,5 đồng ở cả hai chiều mua và bán lên giao dịch ở mức 185 – 186,00 VND/JPY.

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #Tăng #đồng #loạt #điều #chỉnh #tăng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #Tăng #đồng #loạt #điều #chỉnh #tăng

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #Tăng #đồng #loạt #điều #chỉnh #tăng

Tỷ giá yen Nhật qua khảo sát sáng ngày hôm nay (19/5), các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng so với phiên cuối ngày hôm qua. Ghi nhận lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 1,31 đồng cho chiều mua và 1,39 đồng cho chiều bán lên giao dịch với giá là 175,25 – 185,52 VND/JPY. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng 1,12 đồng cho cả hai chiều mua – chiều bán lên giao dịch ở mức là 176,73 – 185,28 VND/JPY.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, đồng yen Nhật giao dịch ở mua – bán ở mức 176,03 – 185,09 VND/JPY. Tương ứng 1,24 đồng tại chiều mua và 1,28 đồng tại chiều bán.
Còn tại Agribank, đồng yen Nhật có mức tăng tại chiều mua là 1,11 đồng và tại chiều bán là 1,15 đồng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua.
Bên khối ngân hàng tư nhân, Eximbank cũng điều chỉnh tăng cùng lúc 1,16 đồng cho chiều mua và 1,18 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 177,99 – 181,86 VND/JPY. Sacombank giao dịch yen Nhật với giá là 177,71 – 185,26 VND/JPY, tức cùng tăng 1,40 đồng tại chiều mua và 1,37 đồng cho chiều bán.
Tại Techcombank, tỷ giá yen Nhật tăng cùng lúc 0,95 đồng cho chiều mua và 0,97 chiều bán lên giao dịch với giá là 173,15 – 185,46 VND/JPY.
Ngân hàng NCB hiện đang áp dụng giá mua – bán yen Nhật ở mức 176,15 – 183,22. Theo đó, tại chiều mua tăng 1,19 đồng và chiều bán tăng 1,20 đồng.
Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 1,41 đồng cho chiều mua và 1,46 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng yen Nhật giao dịch ở mức là 175,70 – 182,79 VND/JPY.
Hiện tại, tỷ giá mua yen Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng từ 173,15 – 177,99 VND/JPY, còn tỷ giá bán trong phạm vi từ 181,86 – 185,53 VND/JPY.
Trong đó, Eximbank có giá mua yen Nhật cao nhất và cũng tại Eximbank có giá bán thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát.

*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 19/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

175,25

185,53

1,31

1,39

Vietinbank

176,73

185,28

1,12

1,12

BIDV

176,03

185,09

1,24

1,28

Agribank

177,26

182,09

1,11

1,15

Eximbank

177,99

181,86

1,16

1,18

Sacombank

177,71

185,26

1,40

1,37

Techcombank

173,15

185,46

0,95

0,97

NCB

176,15

183,22

1,19

1,20

HSBC

175,70

182,79

1,41

1,46

Tỷ giá Yen Nhạt chợ đen (VND/JPY)

185,00

186,00

0,50

0,50

Tỷ giá yen Nhật tại thị trường chợ đen
Khảo sát tại thị trường chợ đen, đồng yen Nhật cũng cùng lúc điều chỉnh tăng 0,5 đồng tại cả hai chiều mua – bán lên giao dịch ở mức là 185,00 – 186,00 VND/JPY.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #Tăng #đồng #loạt #điều #chỉnh #tăng

Tỷ giá yen Nhật qua khảo sát sáng ngày hôm nay (19/5), các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng so với phiên cuối ngày hôm qua. Ghi nhận lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 1,31 đồng cho chiều mua và 1,39 đồng cho chiều bán lên giao dịch với giá là 175,25 – 185,52 VND/JPY. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng 1,12 đồng cho cả hai chiều mua – chiều bán lên giao dịch ở mức là 176,73 – 185,28 VND/JPY.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, đồng yen Nhật giao dịch ở mua – bán ở mức 176,03 – 185,09 VND/JPY. Tương ứng 1,24 đồng tại chiều mua và 1,28 đồng tại chiều bán.
Còn tại Agribank, đồng yen Nhật có mức tăng tại chiều mua là 1,11 đồng và tại chiều bán là 1,15 đồng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua.
Bên khối ngân hàng tư nhân, Eximbank cũng điều chỉnh tăng cùng lúc 1,16 đồng cho chiều mua và 1,18 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 177,99 – 181,86 VND/JPY. Sacombank giao dịch yen Nhật với giá là 177,71 – 185,26 VND/JPY, tức cùng tăng 1,40 đồng tại chiều mua và 1,37 đồng cho chiều bán.
Tại Techcombank, tỷ giá yen Nhật tăng cùng lúc 0,95 đồng cho chiều mua và 0,97 chiều bán lên giao dịch với giá là 173,15 – 185,46 VND/JPY.
Ngân hàng NCB hiện đang áp dụng giá mua – bán yen Nhật ở mức 176,15 – 183,22. Theo đó, tại chiều mua tăng 1,19 đồng và chiều bán tăng 1,20 đồng.
Cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 1,41 đồng cho chiều mua và 1,46 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng yen Nhật giao dịch ở mức là 175,70 – 182,79 VND/JPY.
Hiện tại, tỷ giá mua yen Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng từ 173,15 – 177,99 VND/JPY, còn tỷ giá bán trong phạm vi từ 181,86 – 185,53 VND/JPY.
Trong đó, Eximbank có giá mua yen Nhật cao nhất và cũng tại Eximbank có giá bán thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát.

*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 19/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

175,25

185,53

1,31

1,39

Vietinbank

176,73

185,28

1,12

1,12

BIDV

176,03

185,09

1,24

1,28

Agribank

177,26

182,09

1,11

1,15

Eximbank

177,99

181,86

1,16

1,18

Sacombank

177,71

185,26

1,40

1,37

Techcombank

173,15

185,46

0,95

0,97

NCB

176,15

183,22

1,19

1,20

HSBC

175,70

182,79

1,41

1,46

Tỷ giá Yen Nhạt chợ đen (VND/JPY)

185,00

186,00

0,50

0,50

Tỷ giá yen Nhật tại thị trường chợ đen
Khảo sát tại thị trường chợ đen, đồng yen Nhật cũng cùng lúc điều chỉnh tăng 0,5 đồng tại cả hai chiều mua – bán lên giao dịch ở mức là 185,00 – 186,00 VND/JPY.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #Tăng #đồng #loạt #điều #chỉnh #tăng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #Tăng #đồng #loạt #điều #chỉnh #tăng

Nguồn: udic-westlake.com.vn

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #Tăng #đồng #loạt #điều #chỉnh #tăng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button