Tài Chính

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/04 tại các ngân hàng thương mại

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/04 tại các ngân hàng thương mại
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài Chính

Tỷ giá yên Nhật hôm nay 28/4 tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 28/4 tại 8 ngân hàng trong nước, cả hai chiều giao dịch đều được điều chỉnh giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Ngân hàng Eximbank có giá mua yên Nhật (JPY) cao nhất là 176,24 VND / JPY. Ngân hàng Eximbank bán ra đồng yên Nhật (JPY) thấp nhất là 180,02 VND / JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

173,63

175,39

183,83

-1,79

-1,8

-1,89

Agribank

175,51

176,21

180.15

-1,84

-1,85

-1,91

Ngân hàng công thương

172,85

172,85

182,45

-1,81

-1,81

-1,81

BIDV

174,18

175,23

183,16

-1,88

-1,89

-1,97

Techcombank

172.42

175,64

184,77

-1,12

-1,13

-1,09

NCB

174,52

175,72

181,54

-1,7

-1,7

-1,67

Eximbank

176,24

176,77

180.02

-1,76

-1,76

-1,79

Sacombank

175,87

176,87

183.45

-1,77

-1,77

-1,78


Thông tin thêm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/04 tại các ngân hàng thương mại

Tỷ giá yên Nhật hôm nay 28/4 tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 28/4 tại 8 ngân hàng trong nước, cả hai chiều giao dịch đều được điều chỉnh giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Ngân hàng Eximbank có giá mua yên Nhật (JPY) cao nhất là 176,24 VND / JPY. Ngân hàng Eximbank bán ra đồng yên Nhật (JPY) thấp nhất là 180,02 VND / JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

173,63

175,39

183,83

-1,79

-1,8

-1,89

Agribank

175,51

176,21

180.15

-1,84

-1,85

-1,91

Ngân hàng công thương

172,85

172,85

182,45

-1,81

-1,81

-1,81

BIDV

174,18

175,23

183,16

-1,88

-1,89

-1,97

Techcombank

172.42

175,64

184,77

-1,12

-1,13

-1,09

NCB

174,52

175,72

181,54

-1,7

-1,7

-1,67

Eximbank

176,24

176,77

180.02

-1,76

-1,76

-1,79

Sacombank

175,87

176,87

183.45

-1,77

-1,77

-1,78


Tỷ giá yên Nhật hôm nay 28/4 tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 28/4 tại 8 ngân hàng trong nước, cả hai chiều giao dịch đều được điều chỉnh giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Ngân hàng Eximbank có giá mua yên Nhật (JPY) cao nhất là 176,24 VND / JPY. Ngân hàng Eximbank bán ra đồng yên Nhật (JPY) thấp nhất là 180,02 VND / JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

173,63

175,39

183,83

-1,79

-1,8

-1,89

Agribank

175,51

176,21

180.15

-1,84

-1,85

-1,91

Ngân hàng công thương

172,85

172,85

182,45

-1,81

-1,81

-1,81

BIDV

174,18

175,23

183,16

-1,88

-1,89

-1,97

Techcombank

172.42

175,64

184,77

-1,12

-1,13

-1,09

NCB

174,52

175,72

181,54

-1,7

-1,7

-1,67

Eximbank

176,24

176,77

180.02

-1,76

-1,76

-1,79

Sacombank

175,87

176,87

183.45

-1,77

-1,77

-1,78

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng #thương #mại

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng #thương #mại

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng #thương #mại

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/04 tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 28/4 tại 8 ngân hàng trong nước, cả hai chiều giao dịch cùng được điều chỉnh giảm giá mạnh so với hôm qua.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 176,24 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank với giá 180,02 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

173,63

175,39

183,83

-1,79

-1,8

-1,89

Agribank

175,51

176,21

180,15

-1,84

-1,85

-1,91

Vietinbank

172,85

172,85

182,45

-1,81

-1,81

-1,81

BIDV

174,18

175,23

183,16

-1,88

-1,89

-1,97

Techcombank

172,42

175,64

184,77

-1,12

-1,13

-1,09

NCB

174,52

175,72

181,54

-1,7

-1,7

-1,67

Eximbank

176,24

176,77

180,02

-1,76

-1,76

-1,79

Sacombank

175,87

176,87

183,45

-1,77

-1,77

-1,78

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng #thương #mại

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/04 tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 28/4 tại 8 ngân hàng trong nước, cả hai chiều giao dịch cùng được điều chỉnh giảm giá mạnh so với hôm qua.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 176,24 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank với giá 180,02 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

173,63

175,39

183,83

-1,79

-1,8

-1,89

Agribank

175,51

176,21

180,15

-1,84

-1,85

-1,91

Vietinbank

172,85

172,85

182,45

-1,81

-1,81

-1,81

BIDV

174,18

175,23

183,16

-1,88

-1,89

-1,97

Techcombank

172,42

175,64

184,77

-1,12

-1,13

-1,09

NCB

174,52

175,72

181,54

-1,7

-1,7

-1,67

Eximbank

176,24

176,77

180,02

-1,76

-1,76

-1,79

Sacombank

175,87

176,87

183,45

-1,77

-1,77

-1,78

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng #thương #mại

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng #thương #mại

Nguồn: udic-westlake.com.vn

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng #thương #mại

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button