Tài Chính

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/5/2022 tại các ngân hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/5/2022 tại các ngân hàng
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài Chính

Tỷ giá yên Nhật hôm nay 9/5/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 9/5, ở cả chiều mua vào và bán ra đồng loạt giảm giá so với cuối tuần trước.

Ngân hàng Eximbank có giá mua đồng yên Nhật (JPY) cao nhất là 173,42 đồng / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 177,14 VND / JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

170,66

172,39

180,68

-0,63

-0,63

-0,67

Agribank

173.01

173,70

177,55

-0,32

-0,33

-0,34

Ngân hàng công thương

172

172

180,35

-0,44

0,25

-0,95

BIDV

171,54

172,57

180,41

-0,26

-0,27

-0,25

Techcombank

168,61

171,82

180,89

-0,39

-0,39

-0,49

NCB

171,73

172,93

178,71

-0,33

-0,33

-0,35

Eximbank

173.42

173,94

177,14

-0,34

-0,34

-0,33

Sacombank

172,96

173,96

180,51

-0,49

-0,49

-0,48

Bảng tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay 9/5


Thông tin thêm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/5/2022 tại các ngân hàng

Tỷ giá yên Nhật hôm nay 9/5/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 9/5, ở cả chiều mua vào và bán ra đồng loạt giảm giá so với cuối tuần trước.

Ngân hàng Eximbank có giá mua đồng yên Nhật (JPY) cao nhất là 173,42 đồng / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 177,14 VND / JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

170,66

172,39

180,68

-0,63

-0,63

-0,67

Agribank

173.01

173,70

177,55

-0,32

-0,33

-0,34

Ngân hàng công thương

172

172

180,35

-0,44

0,25

-0,95

BIDV

171,54

172,57

180,41

-0,26

-0,27

-0,25

Techcombank

168,61

171,82

180,89

-0,39

-0,39

-0,49

NCB

171,73

172,93

178,71

-0,33

-0,33

-0,35

Eximbank

173.42

173,94

177,14

-0,34

-0,34

-0,33

Sacombank

172,96

173,96

180,51

-0,49

-0,49

-0,48

Bảng tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay 9/5


Tỷ giá yên Nhật hôm nay 9/5/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 9/5, ở cả chiều mua vào và bán ra đồng loạt giảm giá so với cuối tuần trước.

Ngân hàng Eximbank có giá mua đồng yên Nhật (JPY) cao nhất là 173,42 đồng / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 177,14 VND / JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán hết

VCB

170,66

172,39

180,68

-0,63

-0,63

-0,67

Agribank

173.01

173,70

177,55

-0,32

-0,33

-0,34

Ngân hàng công thương

172

172

180,35

-0,44

0,25

-0,95

BIDV

171,54

172,57

180,41

-0,26

-0,27

-0,25

Techcombank

168,61

171,82

180,89

-0,39

-0,39

-0,49

NCB

171,73

172,93

178,71

-0,33

-0,33

-0,35

Eximbank

173.42

173,94

177,14

-0,34

-0,34

-0,33

Sacombank

172,96

173,96

180,51

-0,49

-0,49

-0,48

Bảng tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay 9/5

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/5/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 9/5, ở cả hai chiều mua vào và bán ra đồng loạt giảm giá so với cuối tuần trước.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 173,42 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank với giá 177,14 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

170,66

172,39

180,68

-0,63

-0,63

-0,67

Agribank

173,01

173,70

177,55

-0,32

-0,33

-0,34

Vietinbank

172

172

180,35

-0,44

0,25

-0,95

BIDV

171,54

172,57

180,41

-0,26

-0,27

-0,25

Techcombank

168,61

171,82

180,89

-0,39

-0,39

-0,49

NCB

171,73

172,93

178,71

-0,33

-0,33

-0,35

Eximbank

173,42

173,94

177,14

-0,34

-0,34

-0,33

Sacombank

172,96

173,96

180,51

-0,49

-0,49

-0,48

Bảng tỷ giá Yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay 9/5

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/5/2022 tại các ngân hàng. Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 9/5, ở cả hai chiều mua vào và bán ra đồng loạt giảm giá so với cuối tuần trước.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 173,42 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank với giá 177,14 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

170,66

172,39

180,68

-0,63

-0,63

-0,67

Agribank

173,01

173,70

177,55

-0,32

-0,33

-0,34

Vietinbank

172

172

180,35

-0,44

0,25

-0,95

BIDV

171,54

172,57

180,41

-0,26

-0,27

-0,25

Techcombank

168,61

171,82

180,89

-0,39

-0,39

-0,49

NCB

171,73

172,93

178,71

-0,33

-0,33

-0,35

Eximbank

173,42

173,94

177,14

-0,34

-0,34

-0,33

Sacombank

172,96

173,96

180,51

-0,49

-0,49

-0,48

Bảng tỷ giá Yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay 9/5

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Nguồn: udic-westlake.com.vn

#Tỷ #giá #yen #Nhật #hôm #nay #tại #các #ngân #hàng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button