VIETINBANK CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN

Quichồng Links Trường ĐH Kinch tế Thành Phố Hồ Chí Minh Western Sydney University, Australia Victoria University of Wellington, New Zealvà The University of Aberdeen, Scotland Stenden University, Netherlands Fulbright University Vietphái mạnh Eramus University Rotterdam, Netherlands

Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Sài Gòn


tác giả : Nguyễn Thanh TuấnDate : 2020URL : https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032642~S1http://udic-westlake.com.vn/handle/UEH/61175Citation : Abstract : Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Sài Gòn (Vietinbank Tây Sài Gòn) có nhiều lợi thế như: nằm ở khu vực công nghiệp phát triển nhất cả nước, khu vực có GDP cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh kế cao nhất cả nước; tuy nhiên, Vietinbank Tây Sài Gòn tồn tại nhiều bất lợi, rủi ro cao như: khả năng thu hồi nợ thấp, nợ xấu có chiều hướng gia tăng, công tác quản lý rủi ro tín dụng còn nhiều hạn chế, qui định, qui trình còn nhiều lỏng lẻo bất cập. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ngăn ngăn, giảm thiểu rủi ro và tìm ra giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Tây Sài Gòn, tôi quyết định chọn đề tài: “Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Sài Gòn” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và tìm ra giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Tây Sài Gòn. Các phương pháp nghiên cứu để thực hiện mục tiêu nêu trên: phương pháp phân tích chi tiết, tổng hợp; phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu thu thập từ năm 2015 đến năm 2019 trong quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Tây Sài Gòn, gồm một số giải pháp: giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp nâng cao năng lực quản lý, các giải pháp không giống.">TweetLikeShare# Shares: 0